Vad är det Mahmud Abbas, EU och FN skriker om?

Den palestinske presidenten Mahmud Abbas i Ramallah (det finns som bekant ytterligare en palestinsk president i Gaza City, Ismail Haniyeh, men de talar inte med varandra och båda hävdar att endast de representerar alla palestinska araber) skriker sig hes om Israels planerade konstruktion av bostäder i Area E1 strax utanför Jerusalem. Abbas får gehör från […]

När rätt är rätt

I Dagens Göteborgs-Posten skriver Berndt Ekström en utmärkt artikel om konflikten mellan Arabvärlden och den judiska staten Israel. Artikeln heter ”Israel har rätt till Gaza och Västbanken”. Det är en utsökt läxa i logik, fakta, objektivitet och sanning. Det vill säga, allt det som inte brukar förekomma i det normala svenska mediekimatet så fort ämnet […]

Mellanöstern: ockupationen av det svenska medierummet

Den svenska medierapporteringen om Mellanöstern karakteriseras av vissa grundläggande felaktigheter. Dessa felaktigheter färgar debatten och den allmänna uppfattningen om läget, varför det är av värde att reda ut kärnbegreppen. Främst bland dessa är uttrycket ”ockuperat område” när man syftar på det som Israel kallar för Judéen och Samarien och de palestinska araberna kallar för Västbanken. […]