Svenska investeringar på Västbanken för freden framåt

Det är dags att utföra en objektiv granskning av svenska investeringar på Västbanken – ett omtvistat område för såväl israeliska judar som palestinska araber.Den senaste tiden har uppmärksamhet riktats kring svenska investeringar i israeliska företag som ger arbete åt både israeler och palestinska araber på det omtvistade Västbanken. Vad är Västbankens / Judéens & Samariens […]

Fred och samlevnad grumlas av maktpolitik

Yairs stjärna grumlas av maktpolitik. Utan yttre inblandning går livet lättare för alla – araber och judar. På den israeliska sidan av 1967-års Gröna linje – där attackerande jordanska arméstyrkor nedkämpades till vapenstillestånd – ligger en bedårande vacker israelisk stad, Kochav Yair (som betyder ”Yairs stjärna” på hebreiska). Öster, söder och norr om staden ligger […]

Gazaraketer i utbyte mot israelisk fred

Vapenstilleståndet i mellan palestinier och israeler i Gaza är mer än en månad gammal. Under den tid har Gazas palestinier skjutit mer än 60 raketer in över gränsen till Israel, ett genomsnitt på två raketer om dagen. Israel har hittills inte besvarat en enda av attacken, i enlighet med vapnestilleståndsvillkoren. För två dagar sedan skadade […]

Palestinska lögner och raketer i utbyte mot israelisk fred

För ett år sedan drog sig Israel ur Gaza. Palestinierna har sedan dess avfyrat över 1000 raketer mot Israel. I veckan kidnappade Hamas en israelisk soldat och en 18-årig pojke. Soldatens kidnappning rättfärdigades med att han var soldat, pojkens med att han i framtiden skulle bli soldat. 18-åringen avrättades omgående. Enligt regeringspartiet Hamas är detta […]

Replik till Daniel Söderberg, HT maj 2006

Daniel Söderberg har många frågor men inte tillgång till Hamas program – trots att han ivrigt stödjer terrororganisationen. Självmordsbombarna stoppades av israelisk militär. Förövarna sprängde sig inte eftersom de dels ertappades innan allt var på plats, dels insåg de att de var för långt från civila judar för att verkställa en massaker, och valde att […]

Svenska kyrkans kampanj för att nedmontera Israel

”Rättvis fred i Mellanöstern … baserad på 1967 års gränser” är hur Gustaf Ödquist beskriver HOPP-kampanjen. Det finns inga gränser från 1967, bara en vapenstilleståndslinje som inte erkänns av arabvärlden. Kampanjen bidrar inte till vare sig rättvisa eller fred när den likställer begreppen – vapenstilleståndslinjen omvandlas till gräns via förhandlingar. Enligt kampanjen kräver fredsplanerna att […]

Orsak och verkan. Hur svårt kan det vara att förstå det?

Britt-Marie Mattsson skriver i GP (040224) att “den höga israeliska muren väcker obehag och olust” och att ”trots muren sker attentat”. Mattsson använder sig av samma språkbruk som Arafat, som också han talar bildligt om att ”det blir aldrig fred eller säkerhet så länge den israeliska muren består”. Intressant nog föredrar båda två att hänvisa […]