Den märkliga tystnaden hos "treenigheten + 1"

Västvärlden, ledd framför allt av EU, USA, FN och Ryssland som bildar Kvartetten – även känd som ”den heliga treenigheten + 1” – har gång efter annan bedyrat att Osloavtalet är det enda rätta, det enda lagliga, den enda vägen framåt för fred mellan arabvärlden och Israel. Ändå belönar samma västvärld grovt våld, terrorism, indoktrinering, […]

Den stora palestinska lögnen

Det finns få politiska kommentatorer som är ärligare och mer objektiva än Pat Condell. Han är en av få som vågar lufta sina åsikter alldeles oavsett det härskande klimatet av underdånighet till politisk korrekthet även när politisk korrekthet kväver sanningen. På frågan om den ”palestinska kampen för oberoende” (det vill säga, den panarabiska Slutliga Lösningen […]

Vad Palestinska Myndigheten vill

”Visa ingen barmhärtighet mot judarna, oavsett var de är, I vilket land de än må vara. Strid mot dem, var helst ni befinner er. Varje gång ni träffar dem, döda dem … (eftersom) de etablerade Israel här, i hjärtat av den arabiska världen, i Palestina.” Dr Ahmad Abu-Halabia, medlem av “Fatwa-Rådet” tillsatt av Palestinska Myndigheten, […]