Den tysta revolutionen

Eller, rättare sagt, den nedtystade revolutionen. FN har använt offentliga medel till ett beställningsverk av domaren Richard Goldstone. Plikttroget framställde Goldstone en rapport 2009 om Hamas krig mot Israel, där terroristorganisationens inledningsoperationer – massiv avskjutning av missiler från civila bostadsområden i Gaza mot civila bostadsområden i Israel – inte nämndes med ett ord, men där […]

FN: Stör oss inte med fakta

Vad FN inte kan se. Gilad Schalit (höger) och hans far Noam Schalit. Efter att har kidnappats från Israel som 18-åring har pojken i mer än 3 år suttit inspärrad hos Hamas i Gaza utan tillgång till familj, Röda korset eller advokat, i trots mot FN-stadgarna om mänskliga rättigheter. Hamas skyddas fortfarande av FN genom […]

Evolutionsteori i Mellanöstern

Som så mycket annat i Mellanöstern tycks evolutionsläran vara något annorlunda i den delen av världen. Människan var hungrig så hon letade mat – från växtriket och från djurriket. Människan var törstig så hon vände sig än en gång till naturen för att släcka törsten – rent vatten från porlande bäckar, saft från olika frukter, […]

”Allt som behövs för att ondskan ska triumfera är de godas tystnad”

Edmund Burke visste vad han skrev. Tystnaden hos våra främsta ”förkämpar för mänskliga rättigheter” är påfallande öronbedövande. Röda Korset, Diakonia, Svenska Kyrkan, TT, UNHRC, UNRWA och resten av FN, Amnesty International, svenska regeringen… Ta Röda Korsbrevet som publicerades tidigare idag på denna blogg (se nedan) och ändra lite detaljer och vips kan brevet tyvärr lika […]

Öppet brev till Röda korset

Som betalande medlemmar i Röda Korset undrar man hur ni väljer – alternativt väljer bort – vem ni bryr er om. Som jude, som demokrat, som medmänniska med en orubblig tro på allas lika värde, undrar jag varför ni inte med kraft agerar för att den unge israeliske grabben Gilad Schalit friges ur sin olagliga […]