Fred betyder fred, inte vapenstillestånd, vapenvila eller någon annan tillfällig avsaknad av krigshandlingar

Sedan Hamas blodiga kupp i Gaza för 18 månader sedan har terrororganisationens beskjutning av civila israeler femdubblats. Den senaste fasen i Hamas krig mot den judiska staten har pågått i 18 månader, med 830 missiler mot Israel bara under Hamas egen vapenvila.Det vi ser idag är sålunda Hamas krig. Det är ett Hamaskrig mot civila […]

Vad lagen säger om Hamas krig mot Israel

Vill du veta vad lagen säger om krigshandlingarna i Gazaremsan respektive södra Israel? Då är ord egentligen överflödiga. Det sägs att en bild är värd 1000 ord. Här kommer en hel serie bilder, faktiskt en film. Till skillnad från Pallywoods vanligtvis välregisserade filmer (förutom när ”lik” paraderade framför TV-kamerorna plötsligt springer iväg när båren tappas) […]

Hamas taktik: mänskliga sköldar och mänskliga bombmål

Undrat varför civila palestinier dör i Gaza? Det är inte för att Israel siktar på dem, utan för att Hamas vill att de dör. Om inga civila Gazabor dör tolkas det som ett svidande nederlag för Hamas. Hela deras existensberättigande går ut på död, våld och martyrdom, helst i helig förening. Hamas skjuter 10 000 […]

”Fredsdemonstration” i Göteborg – en vidrig styrkedemonstration för hat och våld

Vad betyder det för samhället när polisen ser att demonstranter skanderar ett rasistiskt och hatfyllt budskap – och inte vågar ingripa av rädsla för den egna personliga säkerheten? Det är ingen kritik mot polisen – jag ser hellre en gata fylld med skrikande hatmånglare än skadade och/eller döda svenska poliser. Visserligen är polisen vårt skydd […]

Det är Hamas, dumbom!

Israel har nu skickat in marktrupper i Gazaremsan eftersom Hamas raketterror mor israeliska civila fortsätter. Ivriga Israelmotståndare och antisemiter gör gemensam sak och lägger skulden för de civilas svåra situation i södra Israel och i Gaza på Israel. Som vanligt behandlar dessa ”experter” muslimer med förödande rasism – man tar för givet att muslimen är […]

Antisemitism i Sverige: publicerad i Expressen, skribent Nadav Meyer, 14 år

Jag är jude, 14 år, född i Göteborg. Och rädd varje gång jag går själv på stan – till skolan, träningen, kompisar. Jag är rädd därför att jag är hotad. Jag är hotad, attackerad och avkastad från spårvagnar därför att jag bär min Davidsstjärna, som visar att jag är jude. De som gör dessa saker […]

Systematiserat hat mot judar är antisemitism.

Jan Samuelsson, doktor i religionshistoria, skriver att muslimers hat mot judar ”är både förståeligt, rimligt och befogat”. Samuelsson ställer arabisk nationalism mot judisk religion. Det klassiska antisemitiska tillvägagångssättet. Judarnas religion och judarna som folk varhelst de finns i världen skuldbeläggs för något som rasisten ogillar i en helt annan del av världen. Ett intressant perspektiv. […]