Mellanöstern: ockupationen av det svenska medierummet

Den svenska medierapporteringen om Mellanöstern karakteriseras av vissa grundläggande felaktigheter. Dessa felaktigheter färgar debatten och den allmänna uppfattningen om läget, varför det är av värde att reda ut kärnbegreppen. Främst bland dessa är uttrycket ”ockuperat område” när man syftar på det som Israel kallar för Judéen och Samarien och de palestinska araberna kallar för Västbanken. […]

"Palestinas" uppkomst och fall hänger helt på vad deras ledare vill

I spåret av Hizbollahs krig mot norra Israel 2006 och Hamas krig mot södra Israel idag florerar en hel del faktafel om bakgrunden till dessa krig. Kort sagt saknar de flesta svenska ”analytiker” grundläggande faktakunskaper. Utan att erkänna antisemitismens historiska dragningskraft i stora delar av den muslimska och arabiska världen är det omöjligt att få […]

Konsten att ignorera fakta

Göran Buréns artikel i VK är anmärkningsvärd för vad den inte säger. Att FNs delningsresolution gällde delning i såväl en judisk som en arabisk del – Israel respektive Palestina. Att delningen följde på en redan tidigare genomförd delning då 80 % av marken gavs till Palestina-araberna som kallade sitt nya land Transjordanien, senare Jordanien. Att […]

Hamas tolererar inte judar

Hamas – vinnarna i det senaste valet – sade 29 november att beslutet 1947 att dela området i två stater, en för judarna och en för araberna, måste återkallas. Regeringspartiet Hamas sade i sitt uttalande att ”Palestina är arabisk-islamisk mark, från Jordanfloden till Medelhavet, inklusive Jerusalem … det finns inget utrymme här för judar.” Hamas […]

Gert Gelotte motsägs av fakta. Han skriver: ”80 procent av barriären byggs inne på palestinskt område.” Fakta: det finns inget palestinskt område eftersom palestinierna inte vill förhandla med judar om det. Palestinska araber har aldrig haft något land, orsaken är girighet. De kunde ha fått landet redan 1948, efter att 80 procent av brittiska mandatet […]