När 550 blir 54 blir 6 …

… och 42 blir 12 blir 3. Hamas gillar inte demokrati. Läs Amnestys svidande kritik mot Hamas. Hamas gillar inte civila. Se vad de anser är rätt behandling av civila. Hamas gillar inte judar. Hamas imam Nizar Rayyan: ”Judarna är profetmördare och de har stängt sina öron till Allahs sanna budskap.” Hamas gillar inte Israel. […]