Posts Tagged ‘terror’

9,5 miljoner kronor i pension – utbetald i Ramallah till en antisemitisk massmördare

Onsdag, Juli 26th, 2017

Sveriges utrikesminister samt statsminister ger fortfarande fullt stöd till den rasistiska regimen som heter Palestinska Myndigheten (PA).

PA betalar livslånga pensioner till de arabiska mördare som ”lyckas” avliva flest judar. Det är en framgångsrik och noggrant reglerad industri, precis som vi i Sverige har välkända industrier såsom biltillverkning och biogasproduktion.

Och precis som en svensk anställd får en pension vars storlek varierar med hur mycket han/hon har tjänat under sin yrkesliv, får även en PA-medborgare sin pension vars storlek varierar beroende på hur många judar han/hon har avlivat under yrkeslivet.

Återigen, precis som en svensk anställds pension kan utbetalas till has/hennes efterlevande familj i händelse av hans/hennes tidiga död, så också med PA-massmördaren: om terroristen dödas under terrorattacken, går hans/hennes pension istället till den efterlevande familjen. Efterlevandeskydd i Ramallah precis som i Stockholm.

Och liknelserna slutar inte heller där. För – hör och häpna – det är dessutom SVENSKA skatteintäkter som finansierar de palestinska mördarnas livslånga pensioner.

De pensionsersättningar skickas från Stockholm till Ramallah av vår utrikesminister Margot Wallström och statsminister Stefan Löfven.

Detta är alltså svenska skatteintäkter som aldrig kommer att ges tillbaka till de svenska arbetare som har tjänat in dem under hela arbetslivet.

Istället skänks dessa svenska skatteintäkter till arabiska massmördare, vars svenska pension varierar med hur ”framgångsrika” de har varit under sin ”arbetsliv”, räknat i antal döda judar.

Den terrorist som avbildas här kommer att få ungefär 9,5 miljoner svenska kronor i livstidspension för att han mördade en 70-årig morfar samt dennes två barn medan de åt sabbatsmiddagen.

Hur kan man överhuvudtaget fundera på att rösta nästa år på ett svenskt politiskt parti som inte redan idag klargör att partiet tänker avstänga alla vidare utbetalningar till PA tills att dess våld och indoktrinering upphör?

Dags för dig att bearbeta ditt politiska parti redan nu. Det gäller ju din egen pension – innan den omdirigeras till Ramallah.

Diakonias rasism – i dubbel bemärkelse

Fredag, December 18th, 2015

Det är något speciellt osmakligt med ett Diakonia som ägnar sig och sina frivilligt donerade resurser till att förringa antisemitiska handlingar utförda av muslimska terrorister.

Samtidigt som Diakonia undviker att kalla terroristernas religiöst och politiskt motiverade hatbrott mot judar för just terrorism.

Och samtidigt som Diakonia fördömer israeliska polisiära svar på denna terrorism. Diakonia har som operativt mål att underlätta för muslimska terrorister att döda och lemlästa judar, samt skydda förövarna från juridiska processer.

Och ja – att döda en terrorist som är i färd med att fortsätta sitt dödande av oskyldiga civila är också en del av den juridiska processen. Denna del av den juridiska processen kallas för förhindrande av pågående terrorbrott. Med allt det nödvärn som krävs – inklusive att döda förövaren om detta bedöms nödvändigt i attackens hetta. Det är inte upp till offret att bestämma vilka medel får lov att användas för att få ett stopp på hans eller hennes terrorhandlingar, utan vill man inte riskera att bli dödad i en polisiär aktion får man helt enkelt undvika att begå terrorbrott. Det är så enkelt att till och med Diakonias Bo Forsberg borde kunna inse denna simpla och eleganta logik.

Det Diakonia konsekvent vägrar att ta hänsyn till är att den muslimske förövaren har långt i förväg planerat sin attack in i minsta detalj, medan de som svarar på attacken har som bäst några millisekunder på att få ett stopp på den pågående attacken. Diakonia vill att muslimska terrorister skall per automatik skyddas från konsekvenserna av sitt rasistiska handlande. Vilket gör Diakonia till en rasistisk organisation. Faktiskt en rasistisk organisation i dubbel bemärkelse – eftersom den förordar antisemitism och samtidigt verkar tro att muslimer inte är tillräckligt civiliserade eller intelligenta för att själva kunna bedöma att deras rasistiska aktioner är just antisemitiska, varför de alltid måste skyddas från konsekvenserna av sitt handlande.

Det kan inte råda något tvivel om att dagens Diakonia som vänsterpolitisk organisation är en skrämmande antisemitisk skapelse. En organisation som missbrukar offentliga och  donerade medel för att förfölja judar samt underblåsa och samtidigt förringa antisemitiska attacker utförd av muslimska extremister.

Det är något speciellt osmakligt med ett Diakonia som ägnar sig och sina frivilligt donerade resurser till att förringa antisemitiska handlingar utförda av muslimska terrorister.

Samtidigt som Diakonia undviker att kalla terroristernas religiöst och politiskt motiverade hatbrott mot judar för just terrorism.

Och samtidigt som Diakonia fördömer israeliska polisiära svar på denna terrorism. Diakonia har som operativt mål att underlätta för muslimska terrorister att döda och lemlästa judar, samt skydda förövarna från juridiska processer.

Och ja – att döda en terrorist som är i färd med att fortsätta sitt dödande av oskyldiga civila är också en del av den juridiska processen. Denna del av den juridiska processen kallas för förhindrande av pågående terrorbrott. Med allt det nödvärn som krävs – inklusive att döda förövaren om detta bedöms nödvändigt i attackens hetta. Det är inte upp till offret att bestämma vilka medel får lov att användas för att få ett stopp på hans eller hennes terrorhandlingar, utan vill man inte riskera att bli dödad i en polisiär aktion får man helt enkelt undvika att begå terrorbrott. Det är så enkelt att till och med Diakonias Bo Forsberg borde kunna inse denna simpla och eleganta logik.

Det Diakonia konsekvent vägrar att ta hänsyn till är att den muslimske förövaren har långt i förväg planerat sin attack in i minsta detalj, medan de som svarar på attacken har som bäst några millisekunder på att få ett stopp på den pågående attacken. Diakonia vill att muslimska terrorister skall per automatik skyddas från konsekvenserna av sitt rasistiska handlande. Vilket gör Diakonia till en rasistisk organisation. Faktiskt en rasistisk organisation i dubbel bemärkelse – eftersom den förordar antisemitism och samtidigt verkar tro att muslimer inte är tillräckligt civiliserade eller intelligenta för att själva kunna bedöma att deras rasistiska aktioner är just antisemitiska, varför de alltid måste skyddas från konsekvenserna av sitt handlande.

Det kan inte råda något tvivel om att dagens Diakonia som vänsterpolitisk organisation är en skrämmande antisemitisk skapelse. En organisation som missbrukar offentliga och  donerade medel för att förfölja judar samt underblåsa och samtidigt förringa antisemitiska attacker utförd av muslimska extremister.

Den märkliga tystnaden hos ”treenigheten + 1″

Onsdag, December 5th, 2012

Västvärlden, ledd framför allt av EU, USA, FN och Ryssland som bildar Kvartetten – även känd som ”den heliga treenigheten + 1″ – har gång efter annan bedyrat att Osloavtalet är det enda rätta, det enda lagliga, den enda vägen framåt för fred mellan arabvärlden och Israel.

Ändå belönar samma västvärld grovt våld, terrorism, indoktrinering, rasism, människohandel, antisemitism och korruption hos de olika palestinska regeringar. För tillfället finns det som bekant två palestinska regeringar, som var och en styr ett separat område och som hatar och militärt bekämpar varandra endast obetydligt mindre än de hatar och bekämpar den judiska staten.

Ändå säger Osloavtalet klart och tydligt att gemensamma förhandlingar – INTE ensidiga drag – är den enda vägen framåt.

Men när en av de två palestinska regeringarna ta det ensidiga steget att kräva förhöjd status hos FN (den andra palestinska regeringen slickar nu sina sår efter sitt senaste Iranstött krig mot Israel), belönas de med denna förhöjda status. Och med ännu mer pengar. För Sveriges del utökas våra 700 miljoner kronor årligen med ytterligare 15 miljoner lagom till jul, som då inte spenderas på svenska sjukhus, skolor, vägar. Och när Israel svarar med att fortsätta bygga bostäder i omtvistat område som de olika palestinska regeringarna vägrar förhandla om, ja då plötsligt hävdar västvärlden att det endast är den judiska statens ensidiga drag som är en negativ utveckling, ja då är förhandling plötsligt enda vägen framåt.

Mellanösternexperten Daniel Pipes har skrivit en utmärkt analys, ”Gaza är inte nyckeln till problemet”, som belyser vilka konsekvenser ensidiga drag har. Han poängterar att när väl västvärlden som nu faktiskt prisar ensidiga drag, är det lika bra att Israel hakar på trenden för att säkra sin egen framtid. Allt i enlighet med västvärldens nyfunna doktrin som belönar denna sorts aktioner – ensidiga aktioner för att skydda de egna intressen på bekostnad av förhandlingar. Det fungerar för palestinierna och aktivt stöds av västvärlden, så konstigt vore det – ja till och med rasistisk – om man ansåg att den judiska staten inte får göra likadant.

I sammanhanget bör poängteras att västvärlden medvetet och villigt undergräver sin egen officiellt deklarerade ståndpunkt – om att förhindra vapenleveranser till de olika palestinsk-arabiska stridande förband, som ju använder vapnen mot judiska civila i Israel. Ralph Haglund har skrivit en utmärkt post om exakt detta: ”Hur gick det med löftet att stoppa vapentillförseln till Gaza?”

Märkligt nog är denna nyckelfråga något som vare sig EU, USA, FN eller Kvartetten befattar sig med. Man är alldeles för upptagen med att belöna brottsligt uppförande för att behandla frågan.