Europeiska kommissionen inför rätta

Europeiska kommissionen står nu inför rätta för otillbörlig finansiering av subversion mot ett enskilt land. En israelisk organisation ifrågasätter EU:s finansiering av anti-israeliska grupper via beskattade offentliga medel. Organisationen NGO Monitor har stämt Europeiska kommissionen med motivering att den har på ett icke-transparent sätt använt skattemedel från EU-länder för att destabilisera och demonisera Israel. All […]