Egyptens dilemma

Till för en vecka sedan var frågan som alla ställde, med tanke på Irans kärnvapenambitioner, ”När kommer Israel att attackera Iran?” Istället har Iran överraskat hela världen genom att attackera Israel, med iranska raketer hopsatta i Gaza och avfyrade av islamistregeringen Hamas. Nu är frågan vad Israels starka granne i söder, Egypten med en likaledes […]

Hamas krigsförklaring mot det judiska folket

Det finns tre palestinska regeringar i tre separata områden. Den första finns i Palestina I, som också kallas för Jordanien och där 70 procent av befolkningen är palestinska araber, och som styrs av den Hashemitiska kungafamiljen som ursprungligen invandrade från Arabien för att styra över de palestinska araberna. Den andra finns i Palestina II, som […]

Mänskliga sköldar stora som små

En regel för judarna, och en helt annan för alla andra. Irans Hamaskrig mot den judiska staten har nyligen avslutats med en vapenvila. Visserligen en vapenvila som Hamas redan brutit flera gånger med ändå. Det relativa lugnet används av omvärlden – ni vet, samma omvärld som satt tyst under åtta långa år medan 10 000 […]