Villkora svenskt Palestinabistånd till respekt för mänskliga rättigheter

Sverige ger palestinierna mest bistånd i världen räknat per capita – nästan 1,4 miljarder kronor på två år.Denna ekonomiska hjälp har som mål att assistera palestinierna i uppbyggande av ett statsskick baserat på demokrati, lika behandling av alla samt respekt för mänskliga rättigheter, inklusive etniska och religiösa minoriteter samt kvinnor och barn – de samhällsgrupper […]

Palestinska lögner och raketer i utbyte mot israelisk fred

För ett år sedan drog sig Israel ur Gaza. Palestinierna har sedan dess avfyrat över 1000 raketer mot Israel. I veckan kidnappade Hamas en israelisk soldat och en 18-årig pojke. Soldatens kidnappning rättfärdigades med att han var soldat, pojkens med att han i framtiden skulle bli soldat. 18-åringen avrättades omgående. Enligt regeringspartiet Hamas är detta […]

Raketer, kidnappning och avrättning: Hamas recept för fred

Sedan Israel drog sig ur Gaza har fler än 1000 raketer avfyrats därifrån mot israeliska städer.Nu har Hamas kidnappat en israelisk soldat samt en 18-årig civil israel. I det förra fallet åberopar Hamas legitimitet eftersom han var soldat, i det senare fallet eftersom 18-åringen så småningom skulle bli soldat. Han avrättades omgående. Båda är krigshandlingar […]

Svensk trovärdighet naggas i kanten

De senaste dagarna har det skrivits mycket om svenska flygflottiljen F-17s beslut att dra sig ur den nära förestående internationella flygövningen i Italien, en övning för fredsbevarande insatser. Förberedelser för F-17s deltagande har pågått i snart åtta månader, till en kostnad av mer än 350.000 kronor – medel som tas från våra skattepengar – varför […]

Stolen Youth

Seminariet ”Stolen Youth” hölls på Göteborgs Universitet, Juridiska Insitutionen, fredag 5:e november 2004. Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) i vilken jag är medlem verkar för en rättvis lösning på situationen i Israel och på Västbanken/Gaza. FiM är mycket mån om att skapa en atmosfär där allas bästa tillgodoses på bästa möjliga sätt. Som samhälle skapar […]