Den svenska oviljan att överleva

Sveriges stora existentiella problem är inte det onekligen stora hotet från islamism. Sveriges stora existentiella problem är samhällets ovilja att inse hotet från islamism. Om inte Sverige är berett att agera flexibelt, vaket och ansvarsfullt, kommer vi mycket snart in i en självdestruktiv fas som det inte går att vare sig stoppa eller ta sig […]

En bättre värld

I Jenin uppkallas gator och torg, TV-program och förskolor, efter islamistiska massmördare. Läs bloggen Idiotsäkert och posten ”Vad ska grannarna säga?” för att ta reda på varför Jenin och andra palestinska städer har utvecklats i hatets namn. Artikeln ger också en utmärkt kortfattad historia över hur de judiska provinserna Judéen och Samarien (även kallade ’Västbanken’ […]

Hamas krig mot Israel: svenska medier väljer vad de rapporterar om

För drygt en vecka sedan sade Hamas upp vapenvilan med Israel. Denna ”vapenvila” har under sina sex månader kännetecknats av att Hamas dagligen terroriserat israeliska civila med raketer. I gengäld har Israel skickat bränsle, pengar, medicin, mat och andra förnödenheter. Läs det en gång till: dagliga raketer från Gaza mot Israel, och i utbyte fick […]

Skattesubventionerad propaganda

På Frölunda kulturhus har ett flertal utställningar visats de senaste åren med tema Palestina, antisionism och palestinsk flyktingskap. Det sistnämnda handlar om palestinier i tredje generationen födda i andra länder men som betraktar sig som ”flyktingar” eftersom de inte ges medborgarskap i respektive födelseland, till exempel Libanon, i strid med FN:s konvention om mänskliga rättigheter. […]