Den oheliga alliansen

Det ligger något mycket oroväckande i tanken. Den amerikanska presidenten, ledaren för det som brukar kallas för ”den fria världen”, delar exakt samma ståndpunkt som den islamistiska ledaren för den turkiska regimen. Den nuvarande innehavaren av nyckel till Vita huset, Hussein Obama, talade igår om Israels förmodade kärnvapenprogram. Han sade att den judiska staten, som […]