Ärkebiskopen KG Hammar är mycket tydlig när han talar om rätt och fel i Mellanöstern.Han kritiserar Israels ”utomrättsliga avrättningar” av exempelvis Hamasledaren Abdel-Aziz Rantisi i Gaza och han kräver att ”den israeliska statens skyddsåtgärder måste hålla sig inom den internationella och humanitära rätten”. Under lång tid var Rantisi pådrivande bakom mordet på dussintals civila israeler, […]

Systematiserat hat mot judar är antisemitism. Den som stödjer antisemitism är rasist.

Jan Samuelsson, doktor i religionshistoria, skriver att muslimers judehat ”är både förståeligt, rimligt och befogat”. Samuelsson ställer arabisk nationalism mot judisk religion. Det klassiska antisemitiska tillvägagångssättet. Judarnas religion och judarna som folk varhelst de finns i världen skuldbeläggs för något som rasisten ogillar i en helt annan del av världen. Ett intressant perspektiv. Det skulle […]