Den förtryckta sanningen

Svenska medier tvekar sällan att publicera allt som kan skada Israels anseenden.Även sådant som inte har källkontrollerats och sådant som gränsar till uppmuntran till antisemitism i ett onyanserat debattklimat.Ett onyanserat debattklimat skapat av medierna själva. Ett exempel på mediernas ovilja att källkontrollera israelfientligt material är Göteborgs-Postens beryktade historia 090109. Där berättar en person utan tillstymmelse […]