Bra staket gör goda grannar.

Bra staket gör goda grannar.Inga staket gör ännu bättre grannar. Staden Ariel ligger högt belägen i södra Samarien. 18.000 människor bor uppe på en 12 kilometer lång bergskedja där det aldrig tidigare varit någon bebyggelse i modern tid. De lokala araberna har alltid kallat det för Dödens Berg, eftersom ingenting någonsin vuxit där. Idag blomstrar […]