Pallywood slår Hollywood med hästlängder

Pallywood är den palestinsk-arabiska propagandaindustrins desinformationsbyrå. Pallywood är en gigantisk massmedial lurendrejeri-industri, som har fulländat konsten att globalt sprida lögner på en skala som inte setts sedan Göbbels tid under Nazistyret. Titta på denna video och sprid den överallt. Detta är vad ”respektabla” traditionella mediekanaler sänder som ”nyhetsinslag” – koreograferade scener, medvetet bedrägeri, iscensatta ”spontana” […]

Israels "rasistiska" trafikljus

Ni läste rätt. Tyvärr. Enligt den en gång i tiden ansedda tidskriften The Economist är trafikljus i Israel automatiskt inställda för att förhindra bilar körda av araber från att kunna framföras smidigt i Jerusalem. Samma trafikljus har dock en speciell inbyggd funktion som automatiskt ger företräde till fordon framförda av judar. Ingen idé att leta […]