Posts Tagged ‘Propaganda’

Bokrecension: Demonisering av Israel och judarna

Tisdag, September 17th, 2013

”Demonizing Israel and the Jews” (Demonisering av Israel och judarna)

Av Manfred Gerstenfeld

Ingen analys av Mellanöstern, Israel, sionism eller judar är egentligen någonsin aktuell.

Av det enkla skälet att händelserna i Mellanöstern har en tendens att ske med sådan fart att gårdagens kliniska analys är dagens föråldrade rapport.

Dr Manfred Gerstenfeld, tidigare styrelseordförande för Jerusalem Center for Public Affairs, JCPA, bör därför lovordas för hans bok ”Demonizing Israel and the Jews” (Demonisering av Israel och judarna). Han gör inte anspråk på att ha producerat en slutgiltig analys av situationen som Israel och världens judar står inför. Snarare erbjuder han inträngande insikter i hur lokala händelser, regionala attityder och globala uppfattningar påverkar vår förståelse av den judiska staten och av judar i allmänhet.

Allt sett genom individers ögon i olika länder och från varierande perspektiv i olika delar av världen.

Åsikterna som uttrycks ger oss judiska, kristna och muslimska perspektiv. De är sekulära, religiösa och allt däremellan. De spänner över Asien, Europa och Amerika. De diskuterar juridiska spetsfundigheter, etiska dilemman och psykologisk analys. De handlar om det tabubelagda ämnet muslimer som driver bort de kristna från Kristendomens födelseplats i området som kontrolleras av den Palestinska Myndigheten – etnisk rensning, med andra ord. De berör ämnen som medias förvrängning och rollen som spelas av de ofta försåtligt kallade icke-statliga organisationerna (NGOs), som på något sätt verkar få betydande statlig finansiering från vissa EU medlemsländer, i synnerhet Sverige. Antisemitism, terrorism och Förintelsen finns alla med.

Detta oerhört intressanta arbete presenteras i form av 57 korta intervjuer med detaljerade referenser. Varje presentation är två till fyra sidor lång och alla ger oss en tydlig bild av ett land, en kultur, en attityd.

den senaste tidens händelser i Syrien och Iran verkar förvisa den amerikanske presidenten Barack Hussein Obama till åskådarplats och skjuter fram den ryske presidenten Putin till den politiska och strategiska framkanten, så är Mellanösterns framtid i allas åtanke. Man kan inte nog betona detta – President Obama verkar ha slösat bort USAs moraliska, ekonomiska och strategiska makt och har lyckats lyfta upp en krossad före detta rival, Ryssland, till maktens topp. Som vanligt utgör Israel den enda stabila politiska kraften i Mellanöstern, den enda fungerande demokratin och det enda land dit krigsförande syrier vet att de kan få medicinsk vård – gratis och utan hänsyn till att Syrien faktiskt ligger i krig med Israel. Den judiska staten förblir konsekvent en moraliskt driven demokrati, en multikulturell och mångfaldig smältdegel av etniciteter, religioner, politisk uppfattningar och inte endast ett regionalt utan verkligen ett globalt ekonomisk kraftpaket.

Inte minst tack vare dess massiva gasfyndigheter och diskussioner om en integrerad båt-tågförbindelse från Röda Havets hamnstad Eilat till Medelhavshamnstaden Ashdod, om samtalen med kineserna om dess konstruktion förverkligas. En sådan länk skulle i stort sett kringgå det alltmer orosfyllda Egypten och dess Suez kanal och dra om den globala fraktrutten för all framtid. Allt som allt föreligger det en reell risk för en stor regional, ekonomisk, strategisk och politisk omgruppering om USA fortsätter att förlora mark och kraftfulla ekonomiska och militära makter som Ryssland, Kina och Indien fortsätter att växa sig starka. Grundbulten, vägkorsningen som förbinder alla dessa strömningar, verkar som så ofta vara Israel. Och det som rör Israel rör också judarna.

Dr Gerstenfelds bok är desto mer anmärkningsvärd eftersom den tar ett steg tillbaka från dessa och andra aktuella händelser som utspelar sig i nuet och fokuserar istället på kulturer och perspektiv som formar attityder till den judiska staten Israel och judar i allmänhet.

Demonizing Israel and the Jews” borde vara obligatorisk läsning för alla ambassader världen över. Ett gratisexemplar borde skickas till Vita Huset. Kreml verkar redan har tagit till sig innehållet i boken och de skrämmande inblickar den ger oss.


SVT-censuren fungerar perfekt, tack för att ni frågar

Måndag, Juni 24th, 2013

Natten till måndag 24 juni sköt palestinsk-arabiska terrorister sex (6) raketer mot civila mål i södra Israel: skolor, bostadshus, affärer, sjukhus och gator.

I SVT-text rapporterades  -  inte ett enda ord.

För inte så länge kunde man å andra sidan få mycket detaljerade SVT-reportage om till exempel att ”Varje dag fängslas palestinska barn av israeliska soldater” eller ”FN: Palestinier allt fattigare”.

journalistyrket alltjämt finns, det alltjämt finansieras (i SVTs fall) av offentliga medel – det är bara selekteringsprocessen som styr vilka reportage som ska komma fram.

Selektering. Ett ord som klingar oerhört negativt i varje tänkande människas öra.

Fast inte hos SVT.

Som finansieras ur den offentliga kassan. I Sverige.

Det vill säga – av dig och mig.

Välkomna till det nya Sverige. Nazism som statsapparat är borta. Kommunism som statsapparat har krympt allt mer genom åren med den fria informationens och den digitala världens allt starkare intåg i världen. Men censur som propagandaverktyg i händerna på en statsfinansierad apparat lever kvar i gammal god nazistisk och kommunistisk anda.

Pallywood slår Hollywood med hästlängder

Söndag, November 4th, 2012

Pallywood är den palestinsk-arabiska propagandaindustrins desinformationsbyrå.

Pallywood är en gigantisk massmedial lurendrejeri-industri, som har fulländat konsten att globalt sprida lögner på en skala som inte setts sedan Göbbels tid under Nazistyret.

Titta på denna video och sprid den överallt. Detta är vad ”respektabla” traditionella mediekanaler sänder som ”nyhetsinslag” – koreograferade scener, medvetet bedrägeri, iscensatta ”spontana” händelser, medveten mediemaskopi, fri tillgång till statister för att skapa den bild av ”sanningen” som man vill enligt ett förbestämt manus.

Allt för att cementera det önskvärda intrycket av permanent palestinsk-arabisk offerstatus för att fortsätta klämma omvärlden på mångmiljardbelopp i ”bistånd” åt ett palestinskt styre som har fler lyxhotell (se också här), lyxiga köpcentra och lyxvillor per capita än Sverige har (se här hur Gaza presenteras PÅ ARABISKA för turister från arabvärlden. Är du fortfarande lika övertygad om ”nöden” i Gaza och att dina skattemiljarder spenderas rätt, speciellt när Ship to Gaza/Estelle seglar dit med fotbollar? Ja, dina skattepengar spenderades på fotbollar i ett Gaza som redan förfogar över all denna lyx!)

Varje regisserade rörelse framför kamerorna, varje minutiöst skriven och noggrant genomförd del av handlingen, är en lögn från början till slut. Allt för att bedra omvärlden, underminera demokrati, delegitimisera den judiska staten för att det bebos av judar (Israel ståtar också med att 21% av befolkningen består av araber, både muslimska och kristna araber, medan Gazaremsan är etniskt rensad från varje spår av judar – t o m döda judar har fått grävas upp därifrån för att blidka rasisterna som styr Gaza). Detta är i det Gaza som Pallywood har sitt starkaste fotfäste.

Kom ihåg detta nästa gång du ser ett inslag i TV-rutan.