Same procedure as last year – and the last 2000 years

Det judiska nyåret stundar och det kan vara på sin plats att begrunda hur det gamla året avslutas. Vi kan lämna Aftonbladet och dess kontroversiella svartmålning av Israel och judarna utanför – tillräckligt mycket har skrivits om tidningens dunkla politiska syften. För världens enda judiska land, Israel, avslutas det judiska året 5769 med en FN-rapport. […]

Svenskt oberoende i gungning

Vem sätter den politiska dagordningen i Sverige?Och vem har den egentliga makten? Vissa svenska muslimer, uppbackade av hitresta extremister från Danmark, skanderar på Malmös gator det ökända islamistiska pogromstridsropet ”Khaiber, Khaiber ya yahud, ya’ish Muhammad saufa ya‘ud” (Khaiber, Khaiber, Khaybar, o judar, Muhammeds armé kommer för att återerövra er). Det rasistiska stridsropet hänvisar till en […]

Diakonias politiska extremism

Tänk politisk extremism. Tänk religiös fanatism, diktatur, despotism, obeskrivligt våld och fullkomligt åsidosättande av ens de mest grundläggande mänskliga rättigheter. Tänk Iran, Sudan, Tjetjenien, Saudiarabien, Afghanistan, Darfur, Jemen, Tibet. Länder och områden som Diakonia inte engagerar sig i. Tänk Zimbabwe, där diktatorn Robert Mugabe i flera år har slaktat sin egen befolkning och utarmat Afrikas […]