Svenska investeringar på Västbanken för freden framåt

Det är dags att utföra en objektiv granskning av svenska investeringar på Västbanken – ett omtvistat område för såväl israeliska judar som palestinska araber.Den senaste tiden har uppmärksamhet riktats kring svenska investeringar i israeliska företag som ger arbete åt både israeler och palestinska araber på det omtvistade Västbanken. Vad är Västbankens / Judéens & Samariens […]

Historielöshet förlänger konflikten

Replik till Lennart Olsson 18 mars 2003Demokrati kontra banditstyre Först och främst, Lennart Olsson, skrev jag aldrig att ”Arafat är en dålig fredspartner”. Det gjorde GP på eget bevåg. Min ordalydelse var något helt annat. Nu till det du skrev. Ett: att ”Israel ockuperar … ett annat folks land.” Fel, palestinierna är inte och har […]