Nyckel till framgång: skapa – inte förstör

Nyckeln till en fredlig framtid i Mellanöstern är skapande av den egna framgången – inte sörjandet av grannens existens. Palestinska Myndighetens Mahmud Abbas tycks inte ha lärt sig detta. Den 15 maj 2005 fortsatte hans statliga palestinska TV indoktrinering av en hel generation palestinska barn i konsten att vägra blicka framåt och arbeta för sin […]