Den ”tråkiga händelsen” i Tyskland

”Uppmana dina judiska bekanta att rycka på axlarna åt gårdagens antisemitiska attack och gå vidare.” Räcker inte ovanstående? Läs då vidare: ”Det är särskilt viktigt att judar lägger band på sig och inte försöker plocka några billiga politiska poäng på den här tråkiga händelsen.” Ja, så lyder en uppmaning hos svenska nationsocialistiska Nordfront. Gårdagen var […]

Den fanatiska drömmen

Gunnar Olofsson, ordförande i något som kallas för Göteborgs Palestinagrupp, anser att Mellanösterns enda fungerande demokrati inte borde välkomnas in i OECD. Olofsson syftar på den judiska staten Israel, där drygt 20 procent av befolkningen består av kristna och muslimska araber och där den persiska Bahai-religionen har sitt huvudsäte efter att ha flytt undan förföljelserna i […]

Nazistpropaganda för arabvärlden

Daniel Pipes har recenserat en bok med titeln ”Nazi Propaganda för the Arab World” (Nazistpropaganda för arabvärlden) skriven av Jeffrey Herf. Boken utgavs 2009 av Yale University Press. Boken ger ett mycket intressant historiskt inblick i nazisternas inflytande i den moderna panarabism och förklarar hur den nazistiska ideologin färgar arabvärldens tankar än idag och hur […]

Utsikten från Skandinavien

I Washington arbetar Hussein Obama hart för att genomdriva en anti-israelisk politik i enlighet med arabvärldens krav. Han tror på fred med ”palestinierna” som vore de (1) en homogen grupp med homogena aspirationer, (2) en etnisk grupp som på något sätt skiljer sig från övriga arabvärlden, (3) intresserade av en lösning som erkänner deras judiska grannars […]

Minnesdagen för Förintelseoffren: om konsten att inte vilja se eller höra

Snart är det Förintelsens minnesdag. Den dag då vi kommer ihåg offren för det största fabriksmässiga försöket i modern tid att utrota ett helt folk – det judiska folket. Det är tyvärr långt ifrån det enda försöket till folkutrotning i vår tid. Rwanda, Darfur, Kambodja, Armenien, Kurdistan är bland de värsta i modern tid. Förintelsen […]

Växande judehat i Sverige

Judehatet håller på att sprida sig i folkhemmet, fört fram av demografiska förändringar och massmediala felsteg. Judehat – antisemitism – var under och strax efter andra världskriget ett stort problem, men ett problem som i upplysningens spår från 60- till 80-talet mer eller mindre försvann från scenen. Idag pratar vi dock om ett delvis nytt […]

Det växande judehatet i Sverige

Judehatet håller på att sprida sig i folkhemmet. Den skarpsynte kanske tycker att ordet ”åter” saknas, att ”Judehatet håller åter på att sprida sig i det svenska samhället”. Både ja och nej. Ja, eftersom judehat – antisemitism – under och strax efter andra världskriget var ett stort problem, men ett problem som i upplysningens spår […]