En partner att lita på

Fred mellan israeler och palestinska araber tycks vara mer avlägsen än någonsin. Tumultet i FN över bästa sätt att hantera Iraks massförstörelsevapen bådar inte gott för en lösning här heller.Det hävdas att enda sättet att lösa tvisten mellan israeler och palestinska araber är genom förhandling. Det är ett synsätt som är alldeles riktigt. Till syvende […]

Stödjer SVT terrorism?

I Text-TV 030308 stod det att två bosättare och två beväpnade palestinier dödades under fredagsnatten i samhället Kiryat Arba. Enligt public serviceavtalet borde istället inslaget självfallet ha berättat sanningen: Två palestinska araber utklädda till judiska religionsstudenter mördade två israeliska civila – ett obeväpnat äkta par – och sköts sedan ihjäl av tillkallade säkerhetsstyrkor innan de […]

KG Hammars bojkott av den judiska staten

Bäste KG Hammar, Idag tog jag emot ett svar som Du tillsänt mig. Jag blev ganska förbryllad över dess innehåll och dess vaga och motsägelsefulla innebörd, tills jag av en händelse fick reda på att Du skickat ett identiskt svar till andra (om inte alla) som ställt sig kritiska till Ditt offentliga tilltag nyligen mot […]

Krönika: Israels utplånande närmar sig

Så här kunde Britt-Marie Mattssons krönika i GP 021215 ha sett ut med några justeringar – om hon hade velat analysera istället för att propagera. Ordalaget är detsamma, innehållet detsamma. I stort sett inget har tagits bort, men ny fakta och nya perspektiv har lagts till. Den nya texten speglar precis samma problem fast ur […]