Segregering, selektivitet och påtvingat utanförskap i Röda Korsets regi

Praktisk läxa i hur rasism, segregering, selektivitet och utanförskap fungerar. Lektionen hämtas direkt från mästarna i ämnet – Röda Korset. Nedan finns en lista över alla länder som är med i ”The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies”. Redan namnet ger en klar och tydlig indikation av vad som komma skall. Alla […]

Öppet brev till Röda korset

Som betalande medlemmar i Röda Korset undrar man hur ni väljer – alternativt väljer bort – vem ni bryr er om. Som jude, som demokrat, som medmänniska med en orubblig tro på allas lika värde, undrar jag varför ni inte med kraft agerar för att den unge israeliske grabben Gilad Schalit friges ur sin olagliga […]

Internationella Röda Korset tillämpar segregering

Det är mars 2004 – inte 1939 – och Internationella Röda Korset (ICRC) förvägrar alltjämt fullvärdigt medlemskap för Israels motsvarighet till Röda Korset – Magen David Adom eller ’Röda Davidsstjärnan’. Anledningen är att ICRC:s muslimska medlemsländer kräver att Israel hålls utanför. Officiellt erkänner dock inte ICRC att man utsätts för utpressning, utan motiverar Israels utestängning […]