SVT = Struntar i Vad du Tycker

SVT = Struntar  i  Vad  du  Tycker. SVT behöver inte ställas till svars för något. När man får statsfinansiering står man över anständighetskraven. Fråga: Vad heter det när statliga pengar används för att medvetet trotsa statens medborgare? Vad heter det när maktfullkomligheten är just så fullkomlig att svaret på en fråga är ”så har jag […]

Sanningen på Göteborgs gator

Demonstrationen i Göteborg 090117 till stöd för Gazas befolkning var en hatdemonstration mot judar och en stödmanifestation för de hårdföra Hamas- och Hizbollahregimerna. Hamas är inte tillräckligt hårdför, Göteborgsdemonstranterna visade också sitt stöd för Hizbollah, terrororganisationen som med Irans hjälp har tagit över ett helt land, Libanon.Detta är regimer som tillämpar stympning, korsfästelse och stening […]