Vapenvila utan Gilad Schalit?

Enligt uppgift kommer Israel att införa en ensidig vapenvila i sitt försvarskrig mot Hamas. Ytterligare ett ensidigt drag av israeliska politiker utan hänsyn till israeliska militärer som har det faktiska ansvaret för israeliska civilas dagliga liv och framtid.Situationen i södra Israel och i Gazaremsan är ingen lek. Ingen har råd att ignorera någon öppning till […]

Hamas och Fatah: två sidor av samma mynt?

Världen fokuserar nu nästan uteslutande på Hamas sedan terrororganisationen inledde den senaste fasen i sitt fleråriga krig mot Israel. Sedan Hamas övertog Gazaremsan i en brutal militärkupp för två sedan och jagade Fatah på flykt till Västbanken, har omvärlden på något märkligt sätt börjat särskilja dessa två organisationer som vore de olika, som om de […]

Hamas krig mot Israel: svenska medier väljer vad de rapporterar om

För drygt en vecka sedan sade Hamas upp vapenvilan med Israel. Denna ”vapenvila” har under sina sex månader kännetecknats av att Hamas dagligen terroriserat israeliska civila med raketer. I gengäld har Israel skickat bränsle, pengar, medicin, mat och andra förnödenheter. Läs det en gång till: dagliga raketer från Gaza mot Israel, och i utbyte fick […]

Stoppa biståndet NU!

Den 4 juni 2004 kidnappades fem svenska barn i åldrarna 6-16 av sin far och fördes olagligen till Gazaremsan. Pappan är internationellt efterlyst för brottet och häktad i sin frånvaro. Brottsrubriceringen är ”grov egenmäktigt förfarande med barn”, men kan utvidgas till att omfatta grövre brott. Kidnappningen skedde på svensk mark, offren är svenskar, svensk lagstiftning […]

Haagdomstolen ett politiskt verktyg

Domstolen i Haag har gett sig in i något som den inte har med att göra. Att dess anti-israeliska utlåtande fälls av representanter från bland andra Frankrike – vars ambassadör för inte så länge sedan kallade Israel för ”ett skitigt litet land”; Kina – som massakrerar sina egna oliktänkande men som inte blir föremål för […]

Israel bryter mot det palestinska "eldupphöret"

Det sägs att Gud skapade världen på 7 dagar. Låt oss se vad människan har skapat i Det Heliga Landet, de monoteiska religionernas vagga, på 8 dagar. Allt medan en ’hudna’ eller eldupphör deklarerades av palestinier trogna en framtid av fred och samexistens. 12 augusti: 43-åriga israelen Hezi Yekutieli sprängs i luften i Rosh Ha’ayin […]