Ärkebiskopen KG Hammar är mycket tydlig när han talar om rätt och fel i Mellanöstern.Han kritiserar Israels ”utomrättsliga avrättningar” av exempelvis Hamasledaren Abdel-Aziz Rantisi i Gaza och han kräver att ”den israeliska statens skyddsåtgärder måste hålla sig inom den internationella och humanitära rätten”. Under lång tid var Rantisi pådrivande bakom mordet på dussintals civila israeler, […]

KG Hammars bojkott av den judiska staten

Bäste KG Hammar, Idag tog jag emot ett svar som Du tillsänt mig. Jag blev ganska förbryllad över dess innehåll och dess vaga och motsägelsefulla innebörd, tills jag av en händelse fick reda på att Du skickat ett identiskt svar till andra (om inte alla) som ställt sig kritiska till Ditt offentliga tilltag nyligen mot […]

Mellanösternjournalistik: tyckande eller rapportering?

I debatten om Mellanöstern hör man åsikter som att ”Ariel Sharon vill inte ha fred” (Lena Askling, Aftonbladet 030120). Påståenden bör backas upp av källor. Enligt mina källor (Jerusalem Post, också 030120) sade Ariel Sharon: ”Vi har ingen avsikt att stanna. Om palestinierna hade stoppat sina attacker mot oss, hade vi för länge sedan dragit […]

Protest mot Ärkebiskopens underskrift på ett upprop mot Israel

Öppet brev till Kyrkomötets Presidiet författat och undertecknat av flera svenska judar Protest mot Ärkebiskopens underskrift på ett upprop mot Israel Undertecknade bor i Sverige och är av judisk börd. Vi vill härmed protestera mot att Ärkebiskopen KG Hammar, högsta representant för Svenska kyrkan, skriver på ett upprop som uppmanar till aktioner mot staten Israel. […]

Brist på kunskap förälnger lidandet

KG Hammar och de övriga undertecknarna av uppropet i DN 18 januari 2003 är måhända bekanta var och en med sin egen historia, och förmodligen är de fullt läskunniga, men de visar inte något tecken på att de är pålästa vad gäller Mellanösterns historia. Tyvärr hindrar inte denna brist dem från att offentligt visa sin […]