Växande judehat i Sverige

Judehatet håller på att sprida sig i folkhemmet, fört fram av demografiska förändringar och massmediala felsteg. Judehat – antisemitism – var under och strax efter andra världskriget ett stort problem, men ett problem som i upplysningens spår från 60- till 80-talet mer eller mindre försvann från scenen. Idag pratar vi dock om ett delvis nytt […]

Systematiserat hat mot judar är antisemitism. Den som stödjer antisemitism är rasist.

Jan Samuelsson, doktor i religionshistoria, skriver att muslimers judehat ”är både förståeligt, rimligt och befogat”. Samuelsson ställer arabisk nationalism mot judisk religion. Det klassiska antisemitiska tillvägagångssättet. Judarnas religion och judarna som folk varhelst de finns i världen skuldbeläggs för något som rasisten ogillar i en helt annan del av världen. Ett intressant perspektiv. Det skulle […]

Vågar man definiera judehat i Sverige?

Johanne Hildebrandt skriver med all rätt i världen att ”trötta generaliseringar spär bara på misstron”. Judehat bland muslimer i Sverige är ett alldeles för allvarligt ämne att generalisera bort. Johanne undrar ”är man judehatare om man motsätter sig Israels ockupation av Palestina? Självklart inte. Alla har rätt till sina egna politiska åsikter. Så vad är […]

Välj mellan civilisation och rasism

Många av DNs debattinslag om judehat visar på en skrämmande okunnighet om vad som krävs för medborgarskap i det civiliserade världssamfundet. Sven Karlsson skriver ”Rasism kan aldrig försvaras”. Ett par rader senare kräver han dock att svenska judar (just det – judar i Sverige) skall ta avstånd från händelser i Israel som inte behagar Karlsson, […]

Varför denna rädsla för sanningen?

Judehat är judehat är judehat, oavsett hur man försöker bortförklara företeelsen. Gunnar Thorell skriver att ”med många tusental dödade och skadade (i Mellanöstern) måste kanske en sorts avräkning göras för starka känslor”. Men varför anser Thorell att detta endast fungerar i EN riktning? Varför tycker han att det hat som byggs upp av konstanta nyheter […]

Att vara jude i Sverige är förenad med fara

Sedan höstterminens början i augusti 2003 har min 13-åriga son blivit misshandlad och hotad 5 gånger på bussar och tåg – senast för en vecka sedan mitt framför mina ögon. Anledningen? Han bär en Davidsstjärna runt halsen, som identifierar honom som jude. På samma sätt som kristna bär ett kors, muslimska damer bär en slöja, […]

Det växande judehatet i Sverige

Judehatet håller på att sprida sig i folkhemmet. Den skarpsynte kanske tycker att ordet ”åter” saknas, att ”Judehatet håller åter på att sprida sig i det svenska samhället”. Både ja och nej. Ja, eftersom judehat – antisemitism – under och strax efter andra världskriget var ett stort problem, men ett problem som i upplysningens spår […]

Med livet som insats

ISM:s hjältemodiga aktivister förtjänar ett stort tack för sina insatser. De demonstrerar med all önskvärd tydlighet hur mycket varje liv är värt genom sin blotta närvaro på israeliska kaféer, israeliska restauranger, israeliska bussar, israeliska diskon osv. Det faktum att man aldrig läser något om dessa opartiska och osjälviska livräddningsaktioner i svensk media bevisar bara hur […]

Historiekunskaper är rätt bra att ha när man skriver artiklar

En mycket kort historieläxa angående det land som palestinierna vill ha. Det handlar inte om ”ett folk som kräver tillbaka” ett land, utan om att vissa araber bland många andra araber vill ha ett stycke land som de aldrig tidigare ägt och som idag administreras av Israel, tidigare av Jordanien respektive Egypten, innan dess av […]

Brist på kunskap förälnger lidandet

KG Hammar och de övriga undertecknarna av uppropet i DN 18 januari 2003 är måhända bekanta var och en med sin egen historia, och förmodligen är de fullt läskunniga, men de visar inte något tecken på att de är pålästa vad gäller Mellanösterns historia. Tyvärr hindrar inte denna brist dem från att offentligt visa sin […]