Posts Tagged ‘judehat’

Sverige ligger i krig med Israel – fråga det svenska utrikesministeriet

Onsdag, Mars 4th, 2015
Är det svenska utrikesministeriet en del av det numera ”erkända Palestinas” inrikesministerium?
”Praktiktjänsterna kommer att ha inriktning på arbetsuppgifter med anknytning till rapportering om israelisk inrikes- och utrikespolitik och mänskliga rättigheter inklusive genderfrågor samt arbetsuppgifter relaterade till information och offentlig diplomati och rapportering om israelisk ekonomi, handels-,  kultur- och Sverigefrämjande.”
Excuse me? Svenska ambassaden i ett främmande land med vilket Sverige har diplomatiska relationer tar alltså för givet att man behöver övervaka de mänskliga rättigheterna och genderfrågor i landet?
Fråga: När utlyser svenska utrikesministeriet motsvarande praktikplatser i Saudiarabien, Iran, Egypten, Libyen, Ryssland, Kina med flera, med brasklappen att efterföljande av de mänskliga rättigheterna samt genderfrågor ingår i arbetsbeskrivning? Har svenska utrikesministeriet dessa krav för praktikplatser i London, Washington och Paris?
Eller är det endast – ENDAST – den judiska staten som selekteras för sådan särbehandling, att man tar för givet att dessa frågor ens behöver speciell övervakning?
Det verkar som om Sverige, på den politiska och massmediala nivån, faktiskt ligger i krig med Staten Israel. Tack och lov är svensk polis inklusive SÄPO och svensk militär långt mer verklighetsförankrade, men vad gäller Sveriges politiska elit och våra medier, är kriget mellan länderna redan i full gång.
Förslag: skicka förfrågningar till ambassaden samt utrikesministeriet om varför just Israel – och ENDAST Israel – väljs ut för detta förnedrande och fullständigt onödiga särbehandling. Medan motsvarande krav inte finns för länder med dokumenterade, rutinmässiga brott mot de mänskliga rättigheterna.
För så, egentligen, fungerar rasismen i praktiken: man institutionaliserar en kultur av negativ särbehandling för ett visst folk/en viss religion. I detta fall den judiska staten Israel. Den enda demokratin i regionen, det enda landet i regionen där alla religionerna är skyddade enligt lag, och det enda landet i hela Mellanöstern där antalet kristna och shiamuslimer faktiskt växer. Och där lagen garanterar lika behandling av alla oavsett religion, kön, politisk hemvist, etnicitet, ålder,hudfärg och sexuell preferens. Även inom militären.
När svenska ambassaden och utrikesministeriet fått ungefär 1000 sådana brev med krav om svar, artigt men bestämt formulerat, tror jag att budskapet når fram.
Och sedan borde det följas upp av ytterligare 10 000 liknande brev för att driva hem budskapet.
För med ambassadens särbehandling av Israel är det uppenbart att svenska utrikesministeriet redan ligger i krig med den judiska staten.
Några tusen brev från de av oss som fortfarande tror på demokrati och lika rättigheter för alla oavsett religion och etnicitet utgör ett billigt och fredligt vapen mot att detta svenska krig trappas upp ytterligare.

70 år sedan Auschwitz befriades – men i Sverige har vi inte lärt oss något

Onsdag, Januari 28th, 2015

Hyckleri känner inga gränser.

Är det fler än jag som är helt stumma över det avgrundsdjupa gapet mellan statsministern Stefan Löfvens vackra ord i Stockholms synagoga igår kväll, när TV-kamerorna rullade och många potentiella röster fanns att övertyga – och hans regerings konkreta aktioner som faktiskt underblåser antisemitism?

Som till exempel att erkänna den ”stat” – Palestina – vars främsta uppgift – meddelst vårt massiva skattefinansierade stöd – går ut på att döda judar i världens enda judiska stat, Israel.

Som till exempel att bekvämt rikta rampljuset på ”högerextremism” – i och för sig ett problem men ett relativt sett litet problem idag i ett Sverige som mangrant fördömer högerrasism – samtidigt som hans egen regering blundar för den verkliga källan till dagens antisemitism: det rasistiska hatet som grasserar bland många av våra muslimska medborgare. Jag antar att statsministern har betalat sin TV-licens och har sålunda sett SVT-programmet Uppdrag Granskning som handlar om det utbredda antisemitiska hatet bland stora delar av Malmös muslimer. Hat mot alla människor som uppfattas som judar – inklusive svenska icke-judiska TV-journalister som ser ut som judar.

Som det faktum att vi som nation ignorerar våra egna arbetslösa ungdomar, vars föräldrar (infödda eller utlandsfödda, spelar absolut ingen roll) har betalat skatt i decennier men som inte får privilegiet att se sina egna barn i stabila jobb – samtidigt som regeringsföreträdare och regeringens allierade i sjuklövern, till exempel Mona Sahlin respektive Anna Kinberg Batra, ivrigt förespråkar att miljontals kronor ska spenderas på IS-terrorister, våldtäktsmän, massmördare och avskum skyldiga till de mest groteska brott mot de mänskliga rättigheterna. För att ”rehabilitera” dem…

här sade Anna Kinberg Batra, som alltså är Sveriges hopp till ett regeringsalternativ till dagens röd-gröna regering, det som tidigare brukade kallas för ”Oppositionen” innan politisk opposition avskaffades till förmån för ett åtta-årigt styre:

Att värvas som krigare för att utöva dödligt våld är faktiskt också att bli offer för våld och att bidra till att det sprids i världen.

Anna Kinberg Batra i en intervju i Expressen

Man tar sig för pannan. Den som förgriper sig på 9-åriga kristna flickor och sedan säljer dem vidare som del av sin religionsutövning borta i Syrien är alltså ett offer som bör rehabiliteras i Sverige.

För egen del hade jag nog vänt på klacken och lämnat byggnaden så fort Stefan Löfven började tala. Det är väl därför jag inte är ordförande i någon judisk församling i Sverige – man måste nog besitta en speciell sorts förmåga att förhindra kräkreflexen vid olämpliga tidpunkter för att inneha en sådan viktig post och företräda statens snabbt krympande judiska minoritet.

Nu har jag varit i Sverige i 70 år, men jag ser inte att judar har någon framtid i Europa eller i Sverige. Jag tycker inte att man har dragit några lärdomar av det som hände under andra världskriget, antisemitismen ökar igen, se bara vad som händer i Malmö, och det är oroväckande.

Livia Fränkel, överlevare från Auschwitz, i en intervju i DN

Smaka på de bittra orden från en av de få som mirakulöst nog överlevde Auschwitz: ”Jag ser inte att judar har någon framtid … i Sverige”.

Det gör obeskrivligt ont när överlevare från gaskamrarna idag, 70 år senare, konstaterar att judarna, en erkänd minoritet i Sverige och helt integrerade medborgare i detta underbara land sedan fler än två sekler tillbaka, känner att de inte längre har någon plats i det svenska samhället de varit med och byggt upp.

Och det inte på grund av antisemiterna – utan på grund av våra svenska politiska ledare som blundar för den antisemitiska sjukdomens existens och slår sig dövörat för alla bevis om problemets källa.

Bokrecension: Demonisering av Israel och judarna

Tisdag, September 17th, 2013

”Demonizing Israel and the Jews” (Demonisering av Israel och judarna)

Av Manfred Gerstenfeld

Ingen analys av Mellanöstern, Israel, sionism eller judar är egentligen någonsin aktuell.

Av det enkla skälet att händelserna i Mellanöstern har en tendens att ske med sådan fart att gårdagens kliniska analys är dagens föråldrade rapport.

Dr Manfred Gerstenfeld, tidigare styrelseordförande för Jerusalem Center for Public Affairs, JCPA, bör därför lovordas för hans bok ”Demonizing Israel and the Jews” (Demonisering av Israel och judarna). Han gör inte anspråk på att ha producerat en slutgiltig analys av situationen som Israel och världens judar står inför. Snarare erbjuder han inträngande insikter i hur lokala händelser, regionala attityder och globala uppfattningar påverkar vår förståelse av den judiska staten och av judar i allmänhet.

Allt sett genom individers ögon i olika länder och från varierande perspektiv i olika delar av världen.

Åsikterna som uttrycks ger oss judiska, kristna och muslimska perspektiv. De är sekulära, religiösa och allt däremellan. De spänner över Asien, Europa och Amerika. De diskuterar juridiska spetsfundigheter, etiska dilemman och psykologisk analys. De handlar om det tabubelagda ämnet muslimer som driver bort de kristna från Kristendomens födelseplats i området som kontrolleras av den Palestinska Myndigheten – etnisk rensning, med andra ord. De berör ämnen som medias förvrängning och rollen som spelas av de ofta försåtligt kallade icke-statliga organisationerna (NGOs), som på något sätt verkar få betydande statlig finansiering från vissa EU medlemsländer, i synnerhet Sverige. Antisemitism, terrorism och Förintelsen finns alla med.

Detta oerhört intressanta arbete presenteras i form av 57 korta intervjuer med detaljerade referenser. Varje presentation är två till fyra sidor lång och alla ger oss en tydlig bild av ett land, en kultur, en attityd.

den senaste tidens händelser i Syrien och Iran verkar förvisa den amerikanske presidenten Barack Hussein Obama till åskådarplats och skjuter fram den ryske presidenten Putin till den politiska och strategiska framkanten, så är Mellanösterns framtid i allas åtanke. Man kan inte nog betona detta – President Obama verkar ha slösat bort USAs moraliska, ekonomiska och strategiska makt och har lyckats lyfta upp en krossad före detta rival, Ryssland, till maktens topp. Som vanligt utgör Israel den enda stabila politiska kraften i Mellanöstern, den enda fungerande demokratin och det enda land dit krigsförande syrier vet att de kan få medicinsk vård – gratis och utan hänsyn till att Syrien faktiskt ligger i krig med Israel. Den judiska staten förblir konsekvent en moraliskt driven demokrati, en multikulturell och mångfaldig smältdegel av etniciteter, religioner, politisk uppfattningar och inte endast ett regionalt utan verkligen ett globalt ekonomisk kraftpaket.

Inte minst tack vare dess massiva gasfyndigheter och diskussioner om en integrerad båt-tågförbindelse från Röda Havets hamnstad Eilat till Medelhavshamnstaden Ashdod, om samtalen med kineserna om dess konstruktion förverkligas. En sådan länk skulle i stort sett kringgå det alltmer orosfyllda Egypten och dess Suez kanal och dra om den globala fraktrutten för all framtid. Allt som allt föreligger det en reell risk för en stor regional, ekonomisk, strategisk och politisk omgruppering om USA fortsätter att förlora mark och kraftfulla ekonomiska och militära makter som Ryssland, Kina och Indien fortsätter att växa sig starka. Grundbulten, vägkorsningen som förbinder alla dessa strömningar, verkar som så ofta vara Israel. Och det som rör Israel rör också judarna.

Dr Gerstenfelds bok är desto mer anmärkningsvärd eftersom den tar ett steg tillbaka från dessa och andra aktuella händelser som utspelar sig i nuet och fokuserar istället på kulturer och perspektiv som formar attityder till den judiska staten Israel och judar i allmänhet.

Demonizing Israel and the Jews” borde vara obligatorisk läsning för alla ambassader världen över. Ett gratisexemplar borde skickas till Vita Huset. Kreml verkar redan har tagit till sig innehållet i boken och de skrämmande inblickar den ger oss.