Jordbävning i Turkiets politik

Jordbävningen i Turkiet har inte bara krävt dödsoffer och skador bland människor. Bland offren kan även nämnas den turkiska regimens hårdnackade antisemitiska hållning gentemot det judiska landet Israel. Nu har Turkiet tvingats krypa till korset, förlåt Diamanten, förlåt Davidsstjärnan, med begäran om nödhjälp. Vilket Israel mer än villigt ställer upp med. Som sig bör grannar […]

Fakta om Israels hjälpinsatser i Haiti

Nedanstående artikel har skrivits av gästskribenten Franz T. Cohn. Israeliskt fältsjukhus igång i Haiti redan 16 januari Den 13 januari kom meddelandet om den fruktansvärda jordbävningen som drabbat Haiti. Praktiskt taget omgående mobiliserades israeliska försvarets fältsjukhus med sin erfarna personal. Flygplan iordningställdes och avfärden skedde inom en och en halv dag den 15 januari. Sjukhuset […]