Carl Bildts anti-israelisk politik skapar internationell turbulens

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har blivit precis den katastrof för Sveriges anseende utomlands som man kunde förutse när denne bortglömde politisk föredetting dammades av och installerades i Utrikesministeriet. Bildt utsågs av statsminister Fredrik Reinfeldt i utbyte mot stöd från den växande skara anti-israeliska extremister, islamister och andra fanatiker utan vilka ingen svensk regering idag kan […]

Hamas nye talesman: Jimmy Carter

Jimmy Carter ger en lång lista av villkor som palestinierna enligt hans mening inte kan acceptera.Carter anser att Hamas bör kunna vara en bra partner för dialog med Israel, eftersom Hamas är mer bestämda gällande den framtida utvecklingen visavi Israel. Här kommer några direkta citat från Hamas ledare om just vilken framtid de har bestämt […]