Posts Tagged ‘islamististisk extremism’

Sverige ska INTE vara ett segregerat land

Fredag, Mars 11th, 2016
Jag förstår inte riktigt hur man tänker när man förespråkar separata – segregerade – badtider för kvinnor som bär hijab.

Vill man bära en hijab trots det uppenbara förnedrande det innebär, go for it. Det är den enskildes ensak.
Men det är en helt annan femma att hela resten av samhället ska omstöpas för att passa hijab-bärarna. Människor har en rättighet att fortsätta leva sina liv utan att den sociala strukturen, och invanda infrastrukturer, ska tvingas omorganiseras för det fåtal antalet människor som avviker på ett eller annat sätt.
Män som tillhör den sikhiska religionen, till exempel, bär en turban. Jag har då aldrig hört talas om att sikherna skriker sig hesa och vill tvinga alla andra att bära turban. Det räcker för dem att de själva bär turban, alla andra får leva sina liv precis som vanligt. Judar äter inte fläskkött eller skaldjur. Jag har aldrig hört talas om att judarna vill tvinga alla andra att avstå från fläskkött och skaldjur. Det räcker för dem att de själva gör det, alla andra får leva sina liv precis som vanligt.
I Sverige har vi inte könssegregering – inte i arbetslivet, inte i skolorna, inte någonstans. Det ÄR vad det innebär att leva i Sverige – dvs lika rättigheter för alla oavsett kön, politisk hemvist, hudfärg, religion osv. Sverige ska inte behöva anpassas till dem som avviker från det som gör Sverige till just Sverige; det är de som avviker som behöver anpassa sig – det vill säga integreras även om de själva lever enligt andra traditioner (t ex sikher, judar, bland många andra).
Integration är inte assimilering; integration är att delta i samhällslivet samtidigt som man bejakar mångfalden. De som ivrar för hijab-bärarnas segregerade rättigheter är alltså EMOT integration, de är EMOT mångfalden, de är alltså EMOT det väsen som Sverige står för. De är FÖR ett klass-samhälle där en klass människor anses förmer än alla andra, och alla andra ska nödvändigtvis tvingas justera sina liv till dessa.
Detta brukar kallas på engelska för ”supremacism” – och det är inget annan än en form av rasism som man inte ens försöker dölja.
Bär vilka kläder du vill – men inom ramarna för det redan existerande samhälle till vilket du har kommit, det samhälle som har erbjudit dig en fristad borta från de svårigheterna från vilka du flydde. Importera inte dina problem och restriktioner och pådyvla dem på oss andra. Alla vi andra har utan svårighet lyckats anpassa oss från de länder vi än gång i tiden kom till det underbara Sverige.
Vad är det som gör just DIG så väldigt annorlunda och speciell att hela samhället måste förändras för att tillmötesgå dig? I Sverige är de allmänna badhusen exakt vad som står på paketet, det ligger liksom i själva beskrivningen: de är ALLMÄNNA badhus. Öppna för alla. Alltid.
Passa det inte? Då kanske ett annat samhälle, i ett annat land, passar bättre?

Mona Sahlin ger hyckleriet ett fräscht ansikte

Onsdag, Februari 3rd, 2016

Låter uttrycket ”att vända kappan efter vinden” bekant på något sätt?

Nu erkänner Mona Sahlin att judar i Sverige lever farligt och att särskilda skyddsinsatser behövs för att den officiellt erkända judiska minoriteten inte ska fördrivas från Sverige. Hon erkänner också att en stor del av hotet kommer från våldsam, fanatisk islamism, trots att hon försöker skylla problemet även på vänsterradikaler och högerextremister.

Hon skyller på alla, det vill säga, förutom den huvudsakliga adressen: den svenska Socialdemokratins vana under de senaste decennierna att hälla bensin på de redan pyrande antisemitiska lågorna. Inte minst genom att ohämmat stödja arabisk extremism gentemot Israel och genom att finansiera den genomkorrumperade arabiska kleptokratin i Ramallah utan minsta lilla krav på reciprocitet i form av ett stopp på antisemitism, indoktrinering och rasistiskt våld mot civila judar.

Mest intressant av allt, detta är samma Mona Sahlin som för exakt 13 år sedan sade i TV-programmet Agenda att någon antisemitism inte fanns i Sverige, i all synnerhet inte bland den muslimska minoriteten. Hur hon nu kunde dra en sådan slutsats, då programmet handlade just om förstahandsvittnesbörd från en 13-årig judisk pojke som ofta blivit attackerad på öppen gata av muslimska ungdomar. Det var min son, och varenda attack hade rapporterats till polisen och var sålunda dokumenterad. Men Mona Sahlin negligerade den svenska polisen. Då som nu…

Skillnaden mellan då och nu är inte antalet sådana och liknande attacker, utan att idag har Sverige ett öppnare debattklimat som tillåter att sådant här vädras offentligt.

Och nej, det är INTE på grund av att medierna har sansat sig under de gångna 13 åren och journalisterna, inklusive statsanställda SVT- och SR-reportrar, har börjat göra det jobb för vilket de får betalt.

Nej. Utan vi har internet att tacka för det förändrade rapporteringsklimatet – det som gammelmedierna ståndaktigt vägrade rapportera om eftersom det inte passade in i det PK-värld man skapat kring sig – har istället bloggvärlden rapporterat om. Öppet, ärligt och dokumenterat.

Tre ord som vare sig svenska journalistkåren eller, i all synnerhet Mona Sahlin som då var Integrationsminister (!) förstår.

Selektiv vrede; allt hänger på vem som förolämpar vem

Torsdag, September 13th, 2012

Det var värst vad somliga är oerhört stingsliga gällande förolämpningar mot religion.

Men bara när det gäller en enda religion.

Och endast när det inte är de själva som fäller de grövsta, råaste, mest förolämpande, mest primitiva sortens rasistiska och sårande kommentarer om andra människors religion, etnicitet och livsåskådning.

Den 11 september i år mördades den amerikanske ambassadören till Libyen i en sällsynt brutal attack. Med honom dödades ytterligare tre amerikaner. Enligt vissa uppgifter våldtogs ambassadören innan han torterades och till slut klubbades ihjäl.

Allt detta på grund av en hopplöst idiotisk film som sägs ha gjorts i USA. Inte bara det, det sades att filmen gjorts av en jude. Inte bara en jude, utan en israel. Hans namn sägs vara Sam Bacile. De svenska medierna, ledda av SVT på text-tv sidorna, också basunerade ut denna nyhet. Nyheten räckte för att inspirera muslimer i Morocko, Tunisien, Egypten och Libyen och nu även i Jemen att gå till attack mor amerikanska ambassader och andra amerikanska intressen.

Professionella medier – dvs tidningar i utlandet – hanterade uppgifterna om Sam Baciles identitet med stor försiktighet gränsande till skepticism. Riktiga journalister har för vana att försöka bekräfta sina uppgifter via minst två av varandra oberoende källor innan de publicerar ”Sanningen” med stort ”S”. Läs t ex hur engelska Guardian skriver om hans ”påstådda” identitet. Svenska GP, å andra sidan, hade inga sådana betänkligheter.

Men det finns två problem: Denne ”Sam Bacile” existerar inte. Han är inte jude. Han är inte israel. Medierna – i all synnerhet SVT – totalt ignorerar detta. Faktum är att personen bakom filmen är kristen, en kopt från Egypten vid namn Nakoula Basseley Nakoula.

En kristen Arab som förolämpar islam är helt enkelt inte nyheter – inte när det ursprunglingen vädrades en saftig ”nyhet” om att det var en jude bakom missdådet.

Svensk nyhetsförmedling i ett nötskal.

Men om du vill se hur rå, rasistisk förolämpning mot religion ser ut i vardagen, titta på följande korta videofilm. Detta är vardagsspråket i stora delar av arabvärlden – i statstelevision. Ingen ”vrede” här inte mot att man förolämpar en religion. Men å andra sidan är det islamister som förolämpar den judiska religionen, så det är inga nyheter.

En verklighet som de svenska medierna aldrig någonsin skulle vilja nämna, än mindre belysa.

Det visar sig att förolämpning mot religion är helt acceptabelt – så länge man har mediernas aktiva medgivande. Och så länge det utövas av islamister i religionens namn.

Läs också Christian Dahlgrens Blogg, speciellt hans kommentarer om islamismapologeten Jan Hjärpe. Se här en bild från Stockholm 1941 som somliga tycks ivriga att återskapa år 2012.

MXp, Erixon om mediacensur.