Svenska kyrkans kampanj för att nedmontera Israel

”Rättvis fred i Mellanöstern … baserad på 1967 års gränser” är hur Gustaf Ödquist beskriver HOPP-kampanjen. Det finns inga gränser från 1967, bara en vapenstilleståndslinje som inte erkänns av arabvärlden. Kampanjen bidrar inte till vare sig rättvisa eller fred när den likställer begreppen – vapenstilleståndslinjen omvandlas till gräns via förhandlingar. Enligt kampanjen kräver fredsplanerna att […]

Church of Sweden suppresses truth about Palestinian barbarity

Suppression of the truth about Palestinian barbarity undermines the Church of Sweden’s credibility. Israel’s opponents are not the Palestinians, but the core of brutal Palestinian terrorists who rule with the active aid of the Arab world and blinkered supporters in countries like Sweden.When it was revealed a fortnight ago that a handful of American soldiers […]

HOPPet är ute när Svenska kyrkan motarbetar världens enda judiska land

Svenska kyrkan står bakom HOPP-kampanjen. HOPP ska stå för Häv Ockupationen av Palestina. När Svenska kyrkan talar om Palestina menar de – i likhet med Yasser Arafat – ett område som enbart ska tillhöra araber. Araber som idag kallar sig palestinier men som före Israels självständighet 1948 aldrig tidigare utgjorde vare sig ett folk eller […]

Svenska kyrkan HOPPas på Israels undergång.

Världen börjar få en allt klarare bild av förhållanden i Mellanöstern. Israels motståndare är inte palestinierna, utan den hårdföra palestinska terroristkärnan som styr med aktivt stöd av arabvärlden och onyanserade påhejare i bland annat Sverige. När det uppdagades att några amerikanska och brittiska soldater i Irak betett sig fullkomligt skamlöst mot vissa irakiska fångar, svarade […]