Svårigheten i att hantera en Justitieminister som aldrig svarar på frågor

Bäste JK Göran Lambertz, Tack för ditt brev via epost daterat 060529, genom din assistent Feryal Mentes. Jag noterar att du konstaterar att det i fallet Persbrandt klart och tydligt gällde förtal, medan det i fallet Stockholmsmoskén inte alls gällde hets mot folkgrupp. Det sistnämnda grundar du på påståendet att ”innehållet i de tekniska upptagningar […]

KG Hammars bojkott av den judiska staten

Bäste KG Hammar, Idag tog jag emot ett svar som Du tillsänt mig. Jag blev ganska förbryllad över dess innehåll och dess vaga och motsägelsefulla innebörd, tills jag av en händelse fick reda på att Du skickat ett identiskt svar till andra (om inte alla) som ställt sig kritiska till Ditt offentliga tilltag nyligen mot […]