Avslöjande siffror

Siffror kan vara avslöjande; skillnader i siffror kan vara ännu mer avslöjande. Som till exempel följande: För 18 månader sedan resulterade 10 000 raketer avfyrade av Hamasstyret i Gaza under en följd av åtta år, i att Israel slutligen svarade på de ständiga angreppen. Även de mest partiska, mest pro-palestinska och mest Hamasvänliga analytikerna säger […]

På Sverigefronten intet nytt

Den svenska tystnaden talar högt. De stora svenska medierna – i all synnerhet de statsfinansierade SR och SVT – fortsätter sin skattesubventionerade bojkott av all positiv rapportering om Israel. Samtidigt kan befolkningen i hela resten av världen läsa om den judiska statens enorma ansträngningar och framgångar i katastrofhjälpen till det söndersmulade Haiti. Vaddå ”hela resten […]

Fakta om Israels hjälpinsatser i Haiti

Nedanstående artikel har skrivits av gästskribenten Franz T. Cohn. Israeliskt fältsjukhus igång i Haiti redan 16 januari Den 13 januari kom meddelandet om den fruktansvärda jordbävningen som drabbat Haiti. Praktiskt taget omgående mobiliserades israeliska försvarets fältsjukhus med sin erfarna personal. Flygplan iordningställdes och avfärden skedde inom en och en halv dag den 15 januari. Sjukhuset […]

Haiti blöder, i arabvärlden är det business as usual

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NdplDDY9MGA&hl=sv_SE&fs=1&] Indien.Tibet.Turkiet.Azerbajdzjan.Sudan.Nigeria.Kamerun.Nicaragua.Grekland.Peru.Thailand.Sri Lanka.Nu senast Haiti. Några av de länder där natur- och andra katastrofer har lett till obeskrivliga konsekvenser för civilbefolkningen. Länder dit Israel omgående, utan hänsyn till människornas religion, etnicitet eller hudfärg, har skickat katastrofhjälp. Utan att fråga om gensvar, utan att ens bli tillfrågad. Länder med vilka Israel ibland inte ens har diplomatiska […]