Palestinagruppens hat mot judar känner inga gränser

Att hata kostar inget – om hataren är subventionerad av den svenska staten. Som i fallet Palestinagruppen. Palestinagruppens Gunnar Olofsson anser att den judiska staten Israel inte har något existensberättigande. Israel är världens enda judiskt land. 20 procent av Israels befolkning består av kristna och muslimska araber och den förföljda persiska (iranska) Bahaireligionen har sitt […]

Den fanatiska drömmen

Gunnar Olofsson, ordförande i något som kallas för Göteborgs Palestinagrupp, anser att Mellanösterns enda fungerande demokrati inte borde välkomnas in i OECD. Olofsson syftar på den judiska staten Israel, där drygt 20 procent av befolkningen består av kristna och muslimska araber och där den persiska Bahai-religionen har sitt huvudsäte efter att ha flytt undan förföljelserna i […]

Om konsten att skriva genom att utelämna allt väsentligt

Det är alltid underhållande att läsa Gunnar Olofssons alster. De är anmärkningsvärda inte för vad som står där, utan för vad han utelämnar. Utökade ekonomiska kontakter mellan länder är alltid av godo eftersom de bygger broar och cementerar kontakt folken emellan. Olofsson anser dock att de är av ondo – om de gynnar världens enda […]

Heder åt Saudiarabien. Försök att säga det utan att skratta.

Gunnar Olofsson (i ”Heder åt Saudiarabien” 0605024) kommer med intressanta synpunkter. I begreppen ”Saudiarabien” och ”heder” är det främst det unikt islamistiska begreppet ”hedersmord” man tänker på. Olofsson skriver istället utan självironi att det ”finns ingen internationell regel som tvingar en regering eller stat att erkänna en annan”. Samtidigt anser han att omvärlden är skyldig […]

Etnisk rensning är OK – om den utförs av araber

Gunnar Olofsson anser inte att Hamas är så farlig. Visserligen vill de avskaffa staten Israel men de har ingenting mot judar som grupp, bara de bor någon annanstans.Undrar om Olofsson är lika angelägen att acceptera samma resonemang när Sverigedemokraterna säger att de inte har något emot utlänningar, bara de bor utanför Sverige? Är de rasister, […]

Ack denna selektiva blindhet

Gunnar Olofsson har lyckats skriva hela 521 ord i HT (060110) om säkerhetsbarriären utan att nämna ordet ”terror” någon gång.Olofsson behöver sålunda en lektion i logik: utan terror, ingen barriär. Att palestinier behöver passera checkpoints i säkerhetsbarriären och till och med stå där i timmar är en fråga om bekvämlighet. Att dessa checkpoints och själva […]

En regel för judarna, en helt annan för alla andra

Gunnar Olofssons replik i HT 050608 är en uppvisning i klassisk ”svansen viftar med hunden”-logik. Han skriver angående favoritslagordet apartheid att ”med tiden har uttrycket … kommit att användas på andra former av diskriminering på etnisk eller religiös grund”. Vad Olofsson inte nämner är att det är han och hans meningsfränder som drivit fram denna […]

När faktaunderlag saknas är inga slutsatser omöjliga – även de mest ologiska

Gunnar Olofsson, refererar till Israel – Mellanösterns enda demokrati – som apartheidstat. En intelligent läsare letar förgäves efter något som styrkar detta påstående. Här kommer lite fakta som Olofsson saknar. Fakta: apartheid definieras av Nordstedts som ”politik som kännetecknas av rasåtskillnad och i praktiken svår diskriminering av icke-vita”. Fakta: Israel har tagit in mer än […]