Givarkonferens för krigsoffer – men bara vissa

Det är glädjande att Sverige vill i slutet av denna månad anordna en internationell givarkonferens för krigsdrabbade. Vad som förbryllar är att endast Libanon står som hjälpmottagare. Libanon är det land som illegalt övertogs och användes av den iranska regimens Hizbollahmilis för att iscensätta ett oprovocerat krig riktat mot civila i Israel. Ett kapat landHela […]