Posts Tagged ‘FN-blockad’

Arabvärlden i uppror – FN till undsättning

Söndag, Januari 30th, 2011

Medan stora delar av arabvärlden brinner färdigställer FN sina insatser.

FN kommer nog att följa samma plan som alltid lyckats de senast 60 åren:

Arabländerna är emot palestinierna

Söndag, Juli 25th, 2010

Arabländerna är bestämt emot att ge palestinska araber fundamentala rättigheter såsom medborgarskap, rätten att äga mark eller hus, rätten att arbeta inom vissa yrken, rätten att bosätta sig fritt.

Denna bisarra och ur mänsklig rättighetssynpunkt omoraliska situation ses kanske klarast i Libanon, men även bland andra Syrien, Egypten, Saudiarabien, Irak och Jordanien gör sig skyldiga till övertramp av ofattbara mått. Zvi Mazel, tidigare ambassadör i bland annat Egypten, skriver i en artikel i Jerusalem Post att denna ”eviga flyktingskap” håller på att omvandlas till en tickande bomb – för arabvärlden.

Egendomligt nog kritiseras inte arabvärlden för dess omoraliska och illegala särbehandling av palestinska araber, där de bland annat nekas medborgarskap trots att de har bott i upp till fyra generationer i dessa länder och där kristna palestinska araber rutinmässigt diskrimineras än mer än sina muslimska bröder.

Det är det endast ett land som kritiseras i sammanhanget – det land som ger palestinska araber fullt medborgarskap, lika rättighet att äga mark och hus som vem som helst, lika rättighet att utöva vilket yrke som helst, och lika rättighet att utöva vilken religion som helst.

Det landet är världens enda judiska land, Israel. Och endast det landet kritiseras. Israel kritiseras trots att det är det enda landet i Mellanöstern där alla oavsett religion, sexuell läggning, politisk hemvist eller etnicitet har exakt samma rättigheter. Som bekant har kristna palestinska araber i bland annat Betlehem på Västbanken och i Gazaremsan decimerats sedan Fatah respektive Hamas kom till makten – de söker asyl bort från sina landsmän, det vill säga de flyr från Västbanken och Gazaremsan och söker asyl i Israel. Samtidigt gör palestinska återföreningsfall att tusentals palestinska araber har lämnat Västbanken och Gazaremsan och flyttat till Israel.

Intressant i sammanhanget är att det under Israels 62 år av existens aldrig förekommit en enda – inte en enda – arabisk asylsökande från Israel. Sverige till exempel är det nya hemlandet för hundratusentals araber som har flytt förföljelser i sina ursprungliga arabländer. Men det finns inte en enda arab i Sverige som har flytt förföljelser i Israel. Tvärtom söker sig både araber från Västbanken/Gazaremsan samt muslimer från stora delar av det muslimska Afrika till just Israel.

Ändå är det enbart Israel som selekteras för negativ särbehandling inte bara av arabvärlden – som systematiskt förföljer sina egna medborgare och till och med nekar medborgarskap till människor som bott där i fyra generationer – utan även av en underkuvad omvärld.

För att läsa en intressant artikel om hur arabvärlden och i synnerhet palestinska araber behöver ”ockupationen” för att rättfärdiga sina omåttliga krav, läs bloggen I Gilboas svala skugga.

Läs också den skarpa analysen av Abu Khaled Toameh som skriver i Hudson New York: ”Palestinians in the Arab world: why the silence?

långt om varför araber och muslimer behandlar sina palestinska meningsfränder så styvmoderligt. En längt mer angelägen fråga ur svensk synpunkt är: varför är Sverige så tyst om de missförhållandena som både palestinier och övriga araber påpekar med all önskvärd tydlighet? Varför vägrar Sverige ta itu med de oegentligheter som förekommer i arabvärlden gällande palestinierna? Varför fortsätter Sverige skänka enorma summor pengar till att upprätthålla ett system som missgynnar palestinska rättigheter i arabvärlden – samtidigt som Sverige intar en kritisk inställning till Israel, det enda landet i Mellanöstern som bevisligen ger palestinska araber lika rättigheter som alla andra medborgare? Varför är Sverige så tyst gällande Iran?

Utrikespolitik under Carl Bildt verkar ha mycket lite med förnuft, ansvar, mänskliga rättigheter och principfasthet att göra.

Desto mer verkar Bildts politik ha att göra med att lägga grunden för den egna framtidskarriären på den internationella scenen. Bildts framtidsplaner för den egna karriären kräver stora svenska investeringar ur offentliga medel för att köpa sig ”rätt” vänner. Israel är bara ett hinder på vägen – liksom principfasthet, förnuft, ansvar och mänskliga rättigheter är också hinder på karriärvägen.

Läs också Pophöger, Israelnyheter

FN inleder blockad av Gaza

Fredag, Februari 6th, 2009
STOP PRESS !!! STOP PRESS !!! STOP PRESS !!!

FN stoppar sitt hjälparbete i Gaza

FN-organet UNRWA lade på fredagen ner sitt hjälparbete i Gazaremsan sedan regimstyrkorna från Hamas gjort det alltför farligt. Detta efter att beväpnade Hamasstyrkor för andra gången på tre dagar stulit betydande mängder humanitärt bistånd ämnat för nödlidande i Gazaremsan. Hamas använder biståndet för att muta Gazabor som är kritiskt inställda till regimen.

UNRWA har beslutat att ställa in sin hjälpverksamhet i Gazaremsan till följd av Hamas alltmer fientliga åtgärder mot våra lager, lokaler och personal”, meddelade en FN-tjänsteman i Gaza som av rädsla för Hamas vill förbli anonym, enligt Jerusalem Post.

Han sade inte hur långt stoppet kommer att vara.

Märkligt nog rapporterar inga stora svenska medier om FNs blockad av Gaza.

Rapporter om blockad mot Gaza rapporteras endast när Israel är ansvarigt.

Trots att anledningen är detsamma: stöld av internationellt bistånd och förvärrande av den humanitära situationen.

Förvänta dig dock inga kraftfulla fördömanden av eller verkningsfulla hot mot Hamas från Diakonia, Röda korset, Svenska kyrkan, Carl Bildt, Andreas Malm, Birger Schlaug eller Joakim Wohlfeil förrän de tvingas säga något på grund av trycket från bloggare.

Förvänta dig heller inga rapporter om stölden i de samlade svenska medierna tills den fria bloggvärlden tvingar dem. Bloggare börjar alltmer framträda som det enda ärliga alternativet för svenskar som vill veta vad som händer i världen och som vill kunna läsa sanningen.

Kritik reserveras endast för Israel när hon gör exakt samma sak av exakt samma anledning.

Märkligt? Tyvärr inte alls. Inte i Sverige.