En framtid efter morgondagen

Hamas åtta år långa krig mot Israel och Israels 11 dagar långa svar mot Hamas är nu inne i ett avgörande skede.Antingen hinner Israel oskadliggöra Hamas raketsmugglings-, tillverknings- och avskjutningskapacitet innan krigshandlingarna avstannar. Eller så kommer omvärlden till Hamas undsättning innan Israel hinner göra färdigt jobbet, precis som med Hizbollah i Libanon för drygt två […]

Mellanöstern: enögdhet är ingen dygd

Läste med stigande intresse Ingvar Perssons ledarkrönika i Aftonbladet 9 september 2003. Mot bakgrund av Mahmud Abbas avgång som palestiniernas premiärminister, gjorde Persson ett antal mycket intressanta observationer och analyser. Exempelvis att ”den israeliska politiken snarast underminerat (Abbas) ställning … Israel har på ett till synes medvetet sätt spelat de militanta palestinierna i händerna. Bara […]

Israel bryter mot det palestinska "eldupphöret"

Det sägs att Gud skapade världen på 7 dagar. Låt oss se vad människan har skapat i Det Heliga Landet, de monoteiska religionernas vagga, på 8 dagar. Allt medan en ’hudna’ eller eldupphör deklarerades av palestinier trogna en framtid av fred och samexistens. 12 augusti: 43-åriga israelen Hezi Yekutieli sprängs i luften i Rosh Ha’ayin […]