Demokrati har ett högt pris

200 poliser för att skydda 100 svenskars demokratiska rättigheter. 100 svenskar viftande med svenska och israeliska flaggor höll idag en manifestation under parollen ”Mötesfrihet – för alla”, ”Yttrandefrihet – för alla” samt ”Rätt för Israel att existera”. Begrepp som retade uppskattningsvis 300 människor så till den grad att de ordnade en våldsam motdemonstration. Våldet och […]

Ett Sverige – två ansikten

Sverige är ett fantastiskt land. Det är nog anledningen till att vi bor här, även om våra hjärtan ibland klappar för andra länder och samhällen i olika sammanhang.Vi förstår att vår relation till vårt land förpliktigar: vi betalar våra skatter, vi lever som laglydiga medborgare, vi lever och njuter av våra liv i ett underbart […]

Konsten att ignorera fakta

Göran Buréns artikel i VK är anmärkningsvärd för vad den inte säger. Att FNs delningsresolution gällde delning i såväl en judisk som en arabisk del – Israel respektive Palestina. Att delningen följde på en redan tidigare genomförd delning då 80 % av marken gavs till Palestina-araberna som kallade sitt nya land Transjordanien, senare Jordanien. Att […]

Censur i svenska medier

Klockan 22 tittade jag på TV4 nyheterna (060712). Det inleddes med ett 3 minuter långt inslag om upptrappat våld i Libanon, ”som följd av att 2 israeliska soldater kidnappades” av människor ”som den libanesiska regeringen inte har något ansvar för”, vilket föranledde ”Israels militära aktioner inne i Libanon”. Det är inga exakta citat, men så […]

Sverige är fantastiskt!

Sverige är fantastiskt! Vår regering lider av beröringsskräck med Israel, Mellanösterns enda demokrati. Regeringen till och med drar sig ur en flygövning ämnad att effektivisera internationella hjälpinsatser eftersom israeliska flygvapnet deltar. Samtidigt som enda land bryter vår regering mot EU och Schengen och utfärdar visum till Hamas – en terrororganisation vars mål ju är att […]

En regel för judarna, en helt annan för alla andra

Gunnar Olofssons replik i HT 050608 är en uppvisning i klassisk ”svansen viftar med hunden”-logik. Han skriver angående favoritslagordet apartheid att ”med tiden har uttrycket … kommit att användas på andra former av diskriminering på etnisk eller religiös grund”. Vad Olofsson inte nämner är att det är han och hans meningsfränder som drivit fram denna […]

Denna selektiva blindhet bland somliga journalister…

I sin artikel i Dagen daterad 041109 återger Jonatan Sverker den ena sidas berättelse i en situation där två sidor lider. Rubriken skriker ”Barn utsätts för tortyr”, vi läser om ”övergrepp” och ”tortyr” och mycket annat. Inramningen är ett seminarium med temat ”Stolen Youth” (stulen ungdom) på Juridiska Institutionen på Göteborgs Handelshögskola. Där satt en […]

RKU betyder terror. Sverige finansierar dess verksamhet

Inte för inte är flaggan för den av EU terrorstämplade palestinska organisationen PFLP blodröd till färgen. Färgen speglar PFLP:s främsta intresse – blod. När en palestinsk massmördare som Ahmed Yassin dödas av Israel, skriver stolt svenska RKU (Revolutionär Kommunistisk Ungdom) om begravningståget att ”även om Hamas gröna flaggor dominerade, så vajade även PFLP:s röda, Islamiska […]

Svenska kyrkan HOPPas på Israels undergång.

Världen börjar få en allt klarare bild av förhållanden i Mellanöstern. Israels motståndare är inte palestinierna, utan den hårdföra palestinska terroristkärnan som styr med aktivt stöd av arabvärlden och onyanserade påhejare i bland annat Sverige. När det uppdagades att några amerikanska och brittiska soldater i Irak betett sig fullkomligt skamlöst mot vissa irakiska fångar, svarade […]

Inga anständighetsgränser i palestiniernas jakt på nationella gränser

Ryad Dyab undrar (Götebors Posten maj 2004) varför Ariel Sharon fått gehör för ståndpunkten att ”nya realiteter har skapats”, varför dessa nya realiteter ska få diktera framtiden. Svaret ligger i den realitet som de beslutande palestinska organen uppmuntrar såväl finansiellt, logistiskt som politiskt. Nu senast i söndags när en israelisk höggravid mamma, Tali Hatuel, mördades […]