Den svenska oviljan att överleva

Sveriges stora existentiella problem är inte det onekligen stora hotet från islamism. Sveriges stora existentiella problem är samhällets ovilja att inse hotet från islamism. Om inte Sverige är berett att agera flexibelt, vaket och ansvarsfullt, kommer vi mycket snart in i en självdestruktiv fas som det inte går att vare sig stoppa eller ta sig […]

Sverige 2009: Ingen tid för demokrati

Stör inte ordningen i Sverige. Ett nytt svenskt samhälle håller på att växa fram och regeringar, poliser, val, demokrati, sanning, pressetik och andra störande element är precis som det låter: störande. I socialdemokraternas högborg här och var i vårt avlånga land hörs skrämmande okunniga kommentarer och vanvettiga förslag. Fast ordet ”vanvettigt” är kanske lite att […]