Den svenska oviljan att överleva

Sveriges stora existentiella problem är inte det onekligen stora hotet från islamism. Sveriges stora existentiella problem är samhällets ovilja att inse hotet från islamism. Om inte Sverige är berett att agera flexibelt, vaket och ansvarsfullt, kommer vi mycket snart in i en självdestruktiv fas som det inte går att vare sig stoppa eller ta sig […]

Demokrati kräver upprättelse i Malmö

Några citat ur den nya verkligheten, Sverige, år 2009: ”Vi riskerar ett pöbelvälde där de som skriker högst tränger undan dem som har polistillstånd att framföra sina åsikter. Det handlar om viktiga principfrågor.”Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och en ledande expert på grundlagsfrågor i Sverige. ”Nej, det är oerhört flat, väldigt vekt. […]