Konsten att ignorera fakta

Göran Buréns artikel i VK är anmärkningsvärd för vad den inte säger. Att FNs delningsresolution gällde delning i såväl en judisk som en arabisk del – Israel respektive Palestina. Att delningen följde på en redan tidigare genomförd delning då 80 % av marken gavs till Palestina-araberna som kallade sitt nya land Transjordanien, senare Jordanien. Att […]

En säker framtid kräver balans

Söndag den 14:e december 2003 var en historisk dag. Den ledare som under flera år beordrat en plågsam död för oräkneliga civila, den envåldshärskare som lett sitt eget folk i fördärv efter flera års korruption och misskötsel av de tillgängliga resurserna, den ledargestalt som under oräkneliga år vältrade sig i lyx medan folket svalt, satt […]