Palestinagrupperna: propalestinsk och antidemokratisk

Sveriges ökända “Palestinagrupperna”, en samling politiska extremister som stödjer fanatiska kommunistideologier och några av de värsta diktaturerna i mänsklig historia börjar nu leka med internationell politik. Det vill säga, bara en enda aspekt av internationell politik. De har lanserat en kampanj för att motarbeta israeliskt medlemskap i OECD. Likt den palestinska nationella rörelsen är Sveriges […]

Den kommunistiska komedin

Vurmen för diktaturer, blodbesudlade regimer och antidemokratiska krafter tycks aldrig sina i ankdammen Sverige. Ett exempel är det senaste tillskottet i underhållningsvärlden, den sammanslutning av perifera individer man kan kalla för Kommunistiska Komedicentralen. Dessa de demokratiska värdenas förgrundsgestalter i form av International Solidarity Movement (ISM, som i olika sammanhang har ertappats med att ha bistått […]

Hur Israel uppfattades innan Europas gradvisa radikalisering

Ken Sikorski på Tundra Tabloids har kommit över en enastående film om Israel. Filmen gjordes 1951 av Air France för att profilera flygbolagets olika internationella rutter. Den här gången handlade det om Israel. Det som gör filmen så remarkabel är den syn man då hade på Israel, innan arabvärldens globala terrorkrig fick sitt stora genombrott. […]

Tennis. Borg på väg att kollapsa?

Det finns inte många fredsborgar kvar i världen.Vänsterradikalism i intim kollaboration med extremistisk islamism har gjort att den fria världen krymper allt mer. Den senaste arena som fallit offer för hatets och våldets anfall är Davis Cup Tennis. Det finns de som anser att ett problem löses bäst genom diskussion, genom att mötas i neutrala […]

Bojkott på etniska grunder

Dansk-svenska Arla betalar nu priset för sin ryggradslöshet. Företaget tvingas till insikten att kapitulation inför etniskt betingade bojkottkrav bara är till ondo för företaget självt. Nu dalar företagets inkomster då den arabiska och muslimska världen bojkottar Arla, detta i kölvatten av att några skämttecknare ritat karikatyrer av profeten Muhammed. Det enda gemensamma nämnare mellan mejerigiganten […]

Lutherhjälpens kristna budskap: bojkotta den judiska staten

Svenska kyrkans företrädare blir alltmer ensidiga ju mer dess politiska ställningstagande i Mellanösternfrågan ifrågasätts. Den tar ut helsidesannonser i tidningar där man talar om behovet av ”katastrofinsatser” för att motverka ”undernäring” och ”hunger” i Gaza. Anledningen är konflikten med Israel. 30 procent av israeliska barn lever under existensminimum på grund av samma konflikt – en […]

KG Hammars bojkott av den judiska staten

Bäste KG Hammar, Idag tog jag emot ett svar som Du tillsänt mig. Jag blev ganska förbryllad över dess innehåll och dess vaga och motsägelsefulla innebörd, tills jag av en händelse fick reda på att Du skickat ett identiskt svar till andra (om inte alla) som ställt sig kritiska till Ditt offentliga tilltag nyligen mot […]