Putting Swedish justice into perspective

The right to earn an income is more worthy of the Swedish Chancellor of Justice’s direct intervention and legal proceedings, than the right of Swedish Jews to live in safety without having their lives threatened. That appears to be the emerging truth in the ongoing saga of Swedish Chancellor of Justice Mr Göran Lambertz and […]

Dialog är enda vägen att nå resultat

Dialog är enda vägen att nå resultat –men dialog är något Hamas inte vill ha Den palestinske flyktingministern Atef Adwan fick tillgång till hela Europa efter att Sverige som enda land bröt en internationell överenskommelse om bannlysning av terrororganisationen. Än mer anmärkningsvärt än Sveriges trots mot det internationella samfundet är sättet att föra omvärlden bakom […]

Dubbelspel eller inkompetens?

Det verkar som om antingen Sverige eller Hamas medvetet har spelat ett dubbelspel – uppmärksamheten riktades mot två helt andra namn för att dra uppmärksamheten ifrån den som man egentligen vill ha hit till Sverige. Han heter Atef Adwan. Och på fredag 5:e maj kommer han. Hamasministern, som representerar en terrororganisation som kräver Israels utplåning, […]