Posts Tagged ‘antisemitism’

Bokrecension: Demonisering av Israel och judarna

Tisdag, September 17th, 2013

”Demonizing Israel and the Jews” (Demonisering av Israel och judarna)

Av Manfred Gerstenfeld

Ingen analys av Mellanöstern, Israel, sionism eller judar är egentligen någonsin aktuell.

Av det enkla skälet att händelserna i Mellanöstern har en tendens att ske med sådan fart att gårdagens kliniska analys är dagens föråldrade rapport.

Dr Manfred Gerstenfeld, tidigare styrelseordförande för Jerusalem Center for Public Affairs, JCPA, bör därför lovordas för hans bok ”Demonizing Israel and the Jews” (Demonisering av Israel och judarna). Han gör inte anspråk på att ha producerat en slutgiltig analys av situationen som Israel och världens judar står inför. Snarare erbjuder han inträngande insikter i hur lokala händelser, regionala attityder och globala uppfattningar påverkar vår förståelse av den judiska staten och av judar i allmänhet.

Allt sett genom individers ögon i olika länder och från varierande perspektiv i olika delar av världen.

Åsikterna som uttrycks ger oss judiska, kristna och muslimska perspektiv. De är sekulära, religiösa och allt däremellan. De spänner över Asien, Europa och Amerika. De diskuterar juridiska spetsfundigheter, etiska dilemman och psykologisk analys. De handlar om det tabubelagda ämnet muslimer som driver bort de kristna från Kristendomens födelseplats i området som kontrolleras av den Palestinska Myndigheten – etnisk rensning, med andra ord. De berör ämnen som medias förvrängning och rollen som spelas av de ofta försåtligt kallade icke-statliga organisationerna (NGOs), som på något sätt verkar få betydande statlig finansiering från vissa EU medlemsländer, i synnerhet Sverige. Antisemitism, terrorism och Förintelsen finns alla med.

Detta oerhört intressanta arbete presenteras i form av 57 korta intervjuer med detaljerade referenser. Varje presentation är två till fyra sidor lång och alla ger oss en tydlig bild av ett land, en kultur, en attityd.

den senaste tidens händelser i Syrien och Iran verkar förvisa den amerikanske presidenten Barack Hussein Obama till åskådarplats och skjuter fram den ryske presidenten Putin till den politiska och strategiska framkanten, så är Mellanösterns framtid i allas åtanke. Man kan inte nog betona detta – President Obama verkar ha slösat bort USAs moraliska, ekonomiska och strategiska makt och har lyckats lyfta upp en krossad före detta rival, Ryssland, till maktens topp. Som vanligt utgör Israel den enda stabila politiska kraften i Mellanöstern, den enda fungerande demokratin och det enda land dit krigsförande syrier vet att de kan få medicinsk vård – gratis och utan hänsyn till att Syrien faktiskt ligger i krig med Israel. Den judiska staten förblir konsekvent en moraliskt driven demokrati, en multikulturell och mångfaldig smältdegel av etniciteter, religioner, politisk uppfattningar och inte endast ett regionalt utan verkligen ett globalt ekonomisk kraftpaket.

Inte minst tack vare dess massiva gasfyndigheter och diskussioner om en integrerad båt-tågförbindelse från Röda Havets hamnstad Eilat till Medelhavshamnstaden Ashdod, om samtalen med kineserna om dess konstruktion förverkligas. En sådan länk skulle i stort sett kringgå det alltmer orosfyllda Egypten och dess Suez kanal och dra om den globala fraktrutten för all framtid. Allt som allt föreligger det en reell risk för en stor regional, ekonomisk, strategisk och politisk omgruppering om USA fortsätter att förlora mark och kraftfulla ekonomiska och militära makter som Ryssland, Kina och Indien fortsätter att växa sig starka. Grundbulten, vägkorsningen som förbinder alla dessa strömningar, verkar som så ofta vara Israel. Och det som rör Israel rör också judarna.

Dr Gerstenfelds bok är desto mer anmärkningsvärd eftersom den tar ett steg tillbaka från dessa och andra aktuella händelser som utspelar sig i nuet och fokuserar istället på kulturer och perspektiv som formar attityder till den judiska staten Israel och judar i allmänhet.

Demonizing Israel and the Jews” borde vara obligatorisk läsning för alla ambassader världen över. Ett gratisexemplar borde skickas till Vita Huset. Kreml verkar redan har tagit till sig innehållet i boken och de skrämmande inblickar den ger oss.


SVT = Struntar i Vad du Tycker

Söndag, December 2nd, 2012

SVT = Struntar  i  Vad  du  Tycker.

SVT behöver inte ställas till svars för något. När man får statsfinansiering står man över anständighetskraven.

Fråga:

Vad heter det när statliga pengar används för att medvetet trotsa statens medborgare?

Vad heter det när maktfullkomligheten är just så fullkomlig att svaret på en fråga är ”så har jag bestämt och det spelar ingen roll vad du, som betalar min lön, har för åsikt eller önskemål”?

Gina Dirawi och hennes antisemitiska utfall har fått stora rubriker på sistone.

Än större borde rubrikerna bli över SVTs totala maktfullkomlighet när svenska folket protesterar mot att antisemitism släpas in i SVTs studio och dagliga verksamhet. När antisemitism kryper allt längre ner i åldern, i popkulturen.

Läs här en kort replikväxling mellan en licensbetalare och SVTs företrädare.

När kommer den första SVT:are att förlora sitt jobb på grund av denna skammens utveckling?

Det hela inleddes med att en licensbetalare skickade följande meddelande till SVT:

Hej!

Jag har funderat på detta länge men nu är måttet rågat. Nu har det hänt igen, ett blogginlägg som spränger alla gränser.

Hur kommer det sig att SVT engagerar Gina Dirawi? Jag kan enbart uppfatta henne som antisemit. Detta oavsett om hon själv är medveten om det eller inte. Som jag uppfattar det är just hennes uttryck för fördomar de mest farliga.

De som har rakade huvuden eller järnrör i handen är lätta att känna igen och det är lätt att veta vad de står för. Den som är gullig, framträder på bästa sändningstid i ett populärt TV-program, är betydligt svårare att placera. Att jämföra judarna med Hitler och rekommendera en bok av en känd antisemit, borde inte hamna på ett konto för ungdomlig yra, omogna uttalanden utan som en politisk strategi. Hur kommer det sig att SVT engagerar en sådan person?

På inget sätt tror jag att SVT har en antisemitisk agenda. Men en betydligt mer vaksam inställning till fenomenet borde vara på sin plats och något som bör förväntas av ett Public Service företag. Vad tänker SVT göra åt detta?

Hälsningar,

XX

Svar från SVT:

Hej och tack för ditt mejl.

SVT svarar på detta sätt:

Det var tanklöst och dumt av Gina Dirawi att blogga om en bok utan att veta vad den innehöll, skriven av en författare hon inte kände till.

Men efter att ha pratat med henne om publiceringen av bilden, hennes åsikter och hennes roll på SVT är jag helt säker på att hon omfattar våra värderingar.

Gina Dirawi är inte antisemit, skriver SVT:s Peter Nyrén.

Du kan läsa hela svaret på denna sida:

http://debatt.svt.se/2012/11/23/gina-dirawi-var-tanklos-men-hon-ar-inte-antisemit/

Då skrev licensbetalaren följande till SVT:

Hej!

Tack för svar men jag är definitivt inte nöjd.

När jag läser Peter Nyréns svar på debatt.svt.se så blir jag verkligen orolig. Det är ju inte Gina Dirawis inställning som är källan till oro utan SVTs. Jag tolkar Peters svar som att han inte VILL att Gina Dirawi skall vara antisemit. Men på vilket mandat har Peter Nyrén att uttala sig om Gina Dirawi är antisemit eller inte, vem har han konsulterat och vilka källor har använts för att komma fram till denna slutsats? Det verkar som att Gina Dirawi skall föras fram till vilket pris som helst. Det är just denna inställning som är det farliga.

Jag vill att Peter Nyréns chef tittar på hans hanterande av detta problem.

Hälsningar

XX

Biträdande presschefen på SVT valde då att uttrycka sig på följande sätt. Hennes text återges exakt som hon skrev den, vilket ger en smak av den språkliga nivån som uppfattas som acceptabel hos SVTs presstjänst, och den arrogans med vilken man anser sig ha rätt att avfärda en licensbetalare.

Hej igen XX,


Att lägga upp en bild på en bok som man inte känner till på sin bok är dumt. Dock har vi haft många och långa samtal med gina och känner oss säkra på att hennes värdegrund stämmer med vår.
Vill du läsa mer om hur gina ser på saken kan du läsa här.

http://ginadirawi.se/2012/11/27/i-en-varld-dar-hatet-mellan-manniskor-ar-tydligtsa-maste-icke-hatet-vara-overtydligt/

hälsningar

YY

Ja, kära läsare. DETTA är vad ni betalar era licensavgifter för. Antisemitism finns inte hos SVTs medarbetare eftersom  SVT säger att den inte förekommer. Därtill finns ingen anledning att forska vidare i antisemitismens förekomst hos SVT-personal eftersom SVT inte vill att det ska forskas i det. Och SVT har ingen avsikt att i transparensens namn redogöra för hur man kommit till en sådan slutsats.

SVT är allmänt finansierad, men tänker inte svara på frågor från allmänheten.

Heja Sverige och den nya tidens ogenomskinliga ‘transparensen’!

Har hela den svenska mediekåren gått och lagt sig?

Tisdag, Oktober 2nd, 2012

Vakna mediesverige!!!

Hallo, mediesverige, är ni där överhuvudtaget? Var är det sedvanliga ramaskriet? Tunnlarna in till Gazaremsan – ni vet, de som är en absolut ”livlina” för att ”rädda livet” på ett ”svältande” folk i ”världens största koncentrationsläger” – håller på att stängas med våld, en efter en.

Men det är av någon outgrundlig anledning helt tyst från de medierna som vanligtvis rusar till fördömanden när sådant sker. Till exempel TT, Aftonbladet, Svenska kyrkans politiska ledning, Diakonia, Joakim Wohlfeil, Palestinagrupperna, den offentligt finansierade Ship to Gaza-organisationen. Har de alla flyttat någonstans där det inte finns tillgång till nyhetsflödet?

Inte bara det, ett stenkast (bokstavligen) från dessa tunnlar pågår det etnisk rensning av värsta sort – urbefolkningen med en annan religion håller helt sonika på att köras bort, mördas, systematiskt våldtas och bestjäls – och mediesverige är även här helt tyst.

Det ”svältande folket i Gaza” och ”etnisk rensning” – två paradgrenar för TT, Aftonbladet, Svenska kyrkan, Diakonia, Joakim Wohlfeil, Palestinagrupperna, Ship to Gaza. Men inte ett ord yttras!

Konstigt!

Nej men väntar – judarna kan inte belastas för detta, det är ju den islamistiska regimen i Egypten som inför tunnelstängningarna, och det är islamisterna i norra Sinai som etniskt rensar område från alla spår av kristna. Nämen då så, då är tystnaden helt i sin ordning.

Mediesverige – där fakta aldrig tillåts komma i vägen för propaganda mot den judiska staten. Eller för judarnas allt mer trängda situation i Malmö, för den delen. Det finns en röd tråd där någonstans, undrar vad det kan vara.