Dubbelspel eller inkompetens?

Det verkar som om antingen Sverige eller Hamas medvetet har spelat ett dubbelspel – uppmärksamheten riktades mot två helt andra namn för att dra uppmärksamheten ifrån den som man egentligen vill ha hit till Sverige. Han heter Atef Adwan. Och på fredag 5:e maj kommer han. Hamasministern, som representerar en terrororganisation som kräver Israels utplåning, […]