Posts Tagged ‘Aftonbladet’

Diakonias rasism – i dubbel bemärkelse

Fredag, December 18th, 2015

Det är något speciellt osmakligt med ett Diakonia som ägnar sig och sina frivilligt donerade resurser till att förringa antisemitiska handlingar utförda av muslimska terrorister.

Samtidigt som Diakonia undviker att kalla terroristernas religiöst och politiskt motiverade hatbrott mot judar för just terrorism.

Och samtidigt som Diakonia fördömer israeliska polisiära svar på denna terrorism. Diakonia har som operativt mål att underlätta för muslimska terrorister att döda och lemlästa judar, samt skydda förövarna från juridiska processer.

Och ja – att döda en terrorist som är i färd med att fortsätta sitt dödande av oskyldiga civila är också en del av den juridiska processen. Denna del av den juridiska processen kallas för förhindrande av pågående terrorbrott. Med allt det nödvärn som krävs – inklusive att döda förövaren om detta bedöms nödvändigt i attackens hetta. Det är inte upp till offret att bestämma vilka medel får lov att användas för att få ett stopp på hans eller hennes terrorhandlingar, utan vill man inte riskera att bli dödad i en polisiär aktion får man helt enkelt undvika att begå terrorbrott. Det är så enkelt att till och med Diakonias Bo Forsberg borde kunna inse denna simpla och eleganta logik.

Det Diakonia konsekvent vägrar att ta hänsyn till är att den muslimske förövaren har långt i förväg planerat sin attack in i minsta detalj, medan de som svarar på attacken har som bäst några millisekunder på att få ett stopp på den pågående attacken. Diakonia vill att muslimska terrorister skall per automatik skyddas från konsekvenserna av sitt rasistiska handlande. Vilket gör Diakonia till en rasistisk organisation. Faktiskt en rasistisk organisation i dubbel bemärkelse – eftersom den förordar antisemitism och samtidigt verkar tro att muslimer inte är tillräckligt civiliserade eller intelligenta för att själva kunna bedöma att deras rasistiska aktioner är just antisemitiska, varför de alltid måste skyddas från konsekvenserna av sitt handlande.

Det kan inte råda något tvivel om att dagens Diakonia som vänsterpolitisk organisation är en skrämmande antisemitisk skapelse. En organisation som missbrukar offentliga och  donerade medel för att förfölja judar samt underblåsa och samtidigt förringa antisemitiska attacker utförd av muslimska extremister.

Det är något speciellt osmakligt med ett Diakonia som ägnar sig och sina frivilligt donerade resurser till att förringa antisemitiska handlingar utförda av muslimska terrorister.

Samtidigt som Diakonia undviker att kalla terroristernas religiöst och politiskt motiverade hatbrott mot judar för just terrorism.

Och samtidigt som Diakonia fördömer israeliska polisiära svar på denna terrorism. Diakonia har som operativt mål att underlätta för muslimska terrorister att döda och lemlästa judar, samt skydda förövarna från juridiska processer.

Och ja – att döda en terrorist som är i färd med att fortsätta sitt dödande av oskyldiga civila är också en del av den juridiska processen. Denna del av den juridiska processen kallas för förhindrande av pågående terrorbrott. Med allt det nödvärn som krävs – inklusive att döda förövaren om detta bedöms nödvändigt i attackens hetta. Det är inte upp till offret att bestämma vilka medel får lov att användas för att få ett stopp på hans eller hennes terrorhandlingar, utan vill man inte riskera att bli dödad i en polisiär aktion får man helt enkelt undvika att begå terrorbrott. Det är så enkelt att till och med Diakonias Bo Forsberg borde kunna inse denna simpla och eleganta logik.

Det Diakonia konsekvent vägrar att ta hänsyn till är att den muslimske förövaren har långt i förväg planerat sin attack in i minsta detalj, medan de som svarar på attacken har som bäst några millisekunder på att få ett stopp på den pågående attacken. Diakonia vill att muslimska terrorister skall per automatik skyddas från konsekvenserna av sitt rasistiska handlande. Vilket gör Diakonia till en rasistisk organisation. Faktiskt en rasistisk organisation i dubbel bemärkelse – eftersom den förordar antisemitism och samtidigt verkar tro att muslimer inte är tillräckligt civiliserade eller intelligenta för att själva kunna bedöma att deras rasistiska aktioner är just antisemitiska, varför de alltid måste skyddas från konsekvenserna av sitt handlande.

Det kan inte råda något tvivel om att dagens Diakonia som vänsterpolitisk organisation är en skrämmande antisemitisk skapelse. En organisation som missbrukar offentliga och  donerade medel för att förfölja judar samt underblåsa och samtidigt förringa antisemitiska attacker utförd av muslimska extremister.

SVT = Struntar i Vad du Tycker

Söndag, December 2nd, 2012

SVT = Struntar  i  Vad  du  Tycker.

SVT behöver inte ställas till svars för något. När man får statsfinansiering står man över anständighetskraven.

Fråga:

Vad heter det när statliga pengar används för att medvetet trotsa statens medborgare?

Vad heter det när maktfullkomligheten är just så fullkomlig att svaret på en fråga är ”så har jag bestämt och det spelar ingen roll vad du, som betalar min lön, har för åsikt eller önskemål”?

Gina Dirawi och hennes antisemitiska utfall har fått stora rubriker på sistone.

Än större borde rubrikerna bli över SVTs totala maktfullkomlighet när svenska folket protesterar mot att antisemitism släpas in i SVTs studio och dagliga verksamhet. När antisemitism kryper allt längre ner i åldern, i popkulturen.

Läs här en kort replikväxling mellan en licensbetalare och SVTs företrädare.

När kommer den första SVT:are att förlora sitt jobb på grund av denna skammens utveckling?

Det hela inleddes med att en licensbetalare skickade följande meddelande till SVT:

Hej!

Jag har funderat på detta länge men nu är måttet rågat. Nu har det hänt igen, ett blogginlägg som spränger alla gränser.

Hur kommer det sig att SVT engagerar Gina Dirawi? Jag kan enbart uppfatta henne som antisemit. Detta oavsett om hon själv är medveten om det eller inte. Som jag uppfattar det är just hennes uttryck för fördomar de mest farliga.

De som har rakade huvuden eller järnrör i handen är lätta att känna igen och det är lätt att veta vad de står för. Den som är gullig, framträder på bästa sändningstid i ett populärt TV-program, är betydligt svårare att placera. Att jämföra judarna med Hitler och rekommendera en bok av en känd antisemit, borde inte hamna på ett konto för ungdomlig yra, omogna uttalanden utan som en politisk strategi. Hur kommer det sig att SVT engagerar en sådan person?

På inget sätt tror jag att SVT har en antisemitisk agenda. Men en betydligt mer vaksam inställning till fenomenet borde vara på sin plats och något som bör förväntas av ett Public Service företag. Vad tänker SVT göra åt detta?

Hälsningar,

XX

Svar från SVT:

Hej och tack för ditt mejl.

SVT svarar på detta sätt:

Det var tanklöst och dumt av Gina Dirawi att blogga om en bok utan att veta vad den innehöll, skriven av en författare hon inte kände till.

Men efter att ha pratat med henne om publiceringen av bilden, hennes åsikter och hennes roll på SVT är jag helt säker på att hon omfattar våra värderingar.

Gina Dirawi är inte antisemit, skriver SVT:s Peter Nyrén.

Du kan läsa hela svaret på denna sida:

http://debatt.svt.se/2012/11/23/gina-dirawi-var-tanklos-men-hon-ar-inte-antisemit/

Då skrev licensbetalaren följande till SVT:

Hej!

Tack för svar men jag är definitivt inte nöjd.

När jag läser Peter Nyréns svar på debatt.svt.se så blir jag verkligen orolig. Det är ju inte Gina Dirawis inställning som är källan till oro utan SVTs. Jag tolkar Peters svar som att han inte VILL att Gina Dirawi skall vara antisemit. Men på vilket mandat har Peter Nyrén att uttala sig om Gina Dirawi är antisemit eller inte, vem har han konsulterat och vilka källor har använts för att komma fram till denna slutsats? Det verkar som att Gina Dirawi skall föras fram till vilket pris som helst. Det är just denna inställning som är det farliga.

Jag vill att Peter Nyréns chef tittar på hans hanterande av detta problem.

Hälsningar

XX

Biträdande presschefen på SVT valde då att uttrycka sig på följande sätt. Hennes text återges exakt som hon skrev den, vilket ger en smak av den språkliga nivån som uppfattas som acceptabel hos SVTs presstjänst, och den arrogans med vilken man anser sig ha rätt att avfärda en licensbetalare.

Hej igen XX,


Att lägga upp en bild på en bok som man inte känner till på sin bok är dumt. Dock har vi haft många och långa samtal med gina och känner oss säkra på att hennes värdegrund stämmer med vår.
Vill du läsa mer om hur gina ser på saken kan du läsa här.

http://ginadirawi.se/2012/11/27/i-en-varld-dar-hatet-mellan-manniskor-ar-tydligtsa-maste-icke-hatet-vara-overtydligt/

hälsningar

YY

Ja, kära läsare. DETTA är vad ni betalar era licensavgifter för. Antisemitism finns inte hos SVTs medarbetare eftersom  SVT säger att den inte förekommer. Därtill finns ingen anledning att forska vidare i antisemitismens förekomst hos SVT-personal eftersom SVT inte vill att det ska forskas i det. Och SVT har ingen avsikt att i transparensens namn redogöra för hur man kommit till en sådan slutsats.

SVT är allmänt finansierad, men tänker inte svara på frågor från allmänheten.

Heja Sverige och den nya tidens ogenomskinliga ‘transparensen’!

Varför så tysta, Donald Boström och Aftonbladet?

Lördag, April 21st, 2012

Begreppet ”blodspengar” har fått ny betydelse.

Hemlösa arabiska barns blod säljs för pengar.

En fruktansvärd handling som bör göra stora rubriker hos Aftonbladet, med ett flertal artiklar skrivna av Donald Boström.

Men ack nej. Det är tyst hos dem.

För förövarna är själva araber.

Inte judar. Alltså ingen story.