Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wheels of Love 2015

Torsdag, November 19th, 2015

2015 års Wheels of Love är nu över.

Det är ett årligt återkommande cykellopp som arrangeras för att samla pengar till Alyn Barnsjukhus och Rehabiliteringscenter i Jerusalem.

Tack alla för ert stöd, era böner och era generösa donationer till sjukhuset.

Ni gav mig styrkan att tackla några ofattbart branta och långa backar, ibland med stigningar på 1000-1200 meter per dag.

Ni har bidragit till ett totalbelopp på 1,7 miljoner dollar.

Det finns fortfarande möjlighet att sponsra mig fram till slutet på november antingen via Wheels of Love-webbsidan (jag är cyklist nummer 116) eller direkt till mig så jag vidarebefordrar pengarna till Alyn å era vägnar. Många Tack!

Här bifogar jag några bilder från det 5 dagar långa evenemanget, där vi cyklade ungefär 80-90 kilometer varje dag.

Bojkott för alla, eller bara den judiska staten?

Torsdag, November 12th, 2015

Boycott

the racist

Palestinian Authority

Because we don’t like

anti-Semites, murderers and thieves

who live off our hard-earned tax revenues

without contributing anything to anyone apart from

INDOCTRINATION,

VIOLENCE,

RACISM

and

TERRORISM

Like’ and ‘Share’ on Facebook if you agree.

Sverige finansierar massiv korruption med skattemedel

Torsdag, September 10th, 2015

Tänk på följande och agera sedan för att Sverige slutar ALL finansiering av palestinska myndigheten (PA), såväl direkt som indirekt.

Under de gångna 20 åren har PA fått över 30 miljarder dollar (ja, du läste rätt, MILJARDER, inte miljoner) i finansiell hjälp.

Ändå säger PA att de flesta palestinier lever kvar i ”misär” i ”flyktingläger” – 67 år efter deras misslyckade första krig mot den judiska staten Israel.

Men nu kommer den intressanta delen:
30 miljarder dollar är ungefär 6 gånger MER än Marshallplanen, den ekonomiska hjälpinsatsen som USA iscensatt för att Europa skulle resa sig ur askan efter nazisternas framfart under Andra världskriget.

Med Marshallplanens hjälp (och de berörda ländernas beslutsamhet att ge sina befolkningar en bättre framtid), var flyktingläger borta i Europa inom fem år.

När Israel återföddes 1948 som oberoende stat i delar av sitt forna hemland fanns även där flyktingläger till att börja med: för såväl europeiska judar, de kvarlevande trasorna som överlevde Hitlers utrotningsförsök, och för judar från arabländerna – alla 850 000 judar från arabländerna som slängdes ut från sina hem efter sekler i dessa arabländer.

Men även i Israel avvecklades flyktinglägren redan inom 15-20 år – de sista ”maaborot” i Haifas norra utkant där min pappa bodde tömdes redan 1970-1973.

Och Israel fick inga pengar från Marshallplanen, ej heller från FN, ej heller från EG/EU.

hur kommer det sig att 4-5 miljoner palestinier efter 30 miljarder dollar och 67 år inte kan åstadkomma det som 150 miljoner européer med en sjättedel av penningsumman kunde åstadkomma på blott fem år? Och som Israel självt, ensamt, åstadkom på mindre än 20 år utan några som helst pengar från det internationella samfundet?

Fråga: Kommer du, när du läst färdigt denna text och sett på denna video, att nicka allvarligt men gå vidare med att titta på fotbollen eller läsa din bok eller luta dig tillbaka i soffan med en kopp kaffe?

Eller kommer du att göra ditt allra, allra yttersta för att tvinga den icke-funktionella svenska regeringen att avsluta sitt vurmande för palestinierna?

Ett vurmande som har kostat det internationella samfundet – dig och mig – hiskeliga, helt ofattbara, summor hittills och som annars kommer att kosta oss ännu mer i framtiden, utan någon ändring i sikte.

För ett är säkert: ingen svensk regering kommer självmant att ändra på detta makabra spel med våra pengar.

Om inte vi, väljarna och skattebetalarna, tvingar regeringen att agera.

Regeringen är trots allt vårt verktyg, inte tvärt om. Om du som läser detta är nöjd med status quo, fint. Men om du inte är det, är det DITT ansvar att tvinga din – vår – regering att agera.

Jag vill att mina svenska skatteintäkter går till människor som gör sig förtjänta av min hjälp, både här hemma och utomlands. Jag vill däremot inte att mina pengar skänks till människor som har satt i system att förskingra mer pengar än de flesta utvecklingsländer har som BNP.

Är du med mig? Eller föredrar du att fortsätta leva utan fungerande demokrati?