Archive for the ‘Uncategorized’ Category

SVT går till attack mot svensk demokrati

Måndag, Augusti 20th, 2018

Hoppas innerligt att den första åtgärden för den nya regeringen efter valet 9 september är att avskaffa SVT och TV4.

För den svenska demokratins skull.

De verkar inte förstå vilken fara det är för svensk demokrati när offentligt finansierade medier tar på sig själva att bestämma vilka politiska partier som ska få komma till tals i offentligt finansierade medier.

Förfarandet var vanligt förekommande i hårda kommunistiska diktaturer som Sovjet och DDR, men detta är ju det nominellt demokratiska Sverige vi pratar om.

Det spelar ingen roll hur vidrig, hopplös, ogenomtänkt, populistisk, skrattretande eller barnsligt omogen man anser ett partis politik är – som i fallen F!, V och Mp, till exempel.

Det handlar om våra demokratiska värderingar, där det faktiskt är upp till oss, väljarna, att bestämma vilkas åsikter vi vill höra och vem därefter som ska leda landet. Det är INTE upp till några agenda-drivna, offentligt finansierade journalister att bestämma å våra vägnar. Vi är faktiskt myndiga och kan bestämma själva.

För det är inte heller upp till mig eller dig som väljare att bestämma vem som får lov att komma till tals. Vilket också förklarar varför det är en motbjudande attack mot den svenska demokratin när man river ner valaffischerna för partier man inte gillar. Man skapar inte något slags extra stöd för det egna partiet genom att göra motståndaren osynlig, man gör bara motståndaren till offer – och motståndaren kommer att ge igen. Inte minst på valdagen. Det man sålunda gör är helt enkelt att ytterligare stödja motparten, den man attackerar.

För vi svenskar gillar inte mobbare. Har aldrig gjort det.

SVTs och TV4s mobbningsfasoner mot i det här fallet SD kommer ovillkorligen att ge det resultat man minst av allt önskat vid valet 9 september. Och dessa agenda-drivna medier, denna gråa, icke-valda ”parallella statsmakten”, kommer bara att kunna tacka sig själva för sin dumhet och sin attack mot den svenska demokratin.

Och ja – jag skulle säga exakt detsamma oavsett detta motbjudande tilltag gällde  V, Mp, S, SD, L, M, Kd eller C.

Dags att sätta stopp för de upprepade Gazakrigen

Fredag, Augusti 10th, 2018

Än en gång har det antisemitiska Hamas, finansiellt och diplomatiskt stödda av FN samt EU – främst Sverige – påbörjat ett krig mot Israel.

Än en gång har islamistiska Hamas bett och bönat sina beskyddare i FN och EU om att få ett stopp på Israels skyddsåtgärder när Hamas inser att de inte lyckats – inte denna gång heller.

Och än en gång har FN och EU lydigt sett till att ”medla” ytterligare en i den långa raden av ”tillfälliga vapenvilor” så att Hamas kan slicka sina sår, rusta upp på nytt, fylla på vapenförrådet från Iran, för att sedan starta ytterligare ett krig mot Israel. Mönstret känns igen sedan 30 år tillbaka, och det kommer att upprepas under ytterligare 30 år eller rent av oändligt – om inte det globala samhället sätter stopp för detta makabra beteende.

Fråga: hur många fler ”tillfälliga vapenvilor” ska vi ha, hur många fler tusentals hektar mordbränd israelisk åkermark ska vi tolerera, hur många fler araber och israeler ska behöva dödas eller skadas innan demokratiska länder börjar inse att inget kommer att ändras förrän världens demokratier tvingar fram en förändring?

För det är så enkelt att ansvaret för detta eviga krigande hänger egentligen inte på Hamas – Hamas hade inte kunna överleva en enda vecka utan det massiva finansiella och diplomatiska skyddet de får via främst FN och EU, lett av Sverige.

Hamas består av rasistiska våldsverkare som fullt ut tror på könssegregering, etnisk rensning, antisemitism som regeringsform, indoktrinering samt psykisk misshandel av småbarn, politisk diktatur samt stöld som inkomstkälla.

Om omvärlden – läs FN och EU, lett av Sverige – inte gav dem finansiellt och diplomatiskt stöd, vare sig direkt eller indirekt genom UNRWA och andra förtäckta frontorganisationer för islamistiskt herravälde – skulle Hamas kollapsa. Omgående.

Ingen i regerande ställning på global nivå kan påstå att de inte förstår detta, då även ett 10-årigt barn förstår det.

vad är egentligen omvärldens skäl för sitt reflexmässiga, onyanserade och kontraproduktiva stöd för Hamas, och för Fatah, Palestinska myndigheten, PLO och allt vad de olika antidemokratiska, antisemitiska våldsorganisationer heter?

En förklaring kan förstås vara dold antisemitism. Men förmodligen är det egentliga skälet långt mer mondän än så: förmodligen är skälet att man efter så många år av medieindoktrinering helt enkelt är sjukligt beroende, psykologiskt besatt, av att reflexmässigt ge skydd så fort något händer som sätter araber, palestinier, muslimer eller islam i dålig dager, förtjänt eller ej. Ingen vill väl anklagas för ”islamofobi”…

Därtill finns ytterligare ett väsentligt skäl till att omvärlden agerar målvakt för att skydda antisemitiska islamistiska våldsorganisationer som Hamas: den ansenliga – och växande – andel muslimer som idag är en del av röstlängden i många europeiska och andra västländer. Västvärldens politiker är helt enkelt beroende av muslimska röster. Vad är väl ytterligare ett krig ”där nere”, med några arabiska och israeliska liv, i det ädla sammanhanget?

Därför kommer vi för alltid att se samma krig utspela sig mellan antisemiterna i Gaza/Ramallah och Israel. Ingen törs ändra på status quo.

Men vi måste se en grundlig ändring i status quo. För allas bästa. För araberna i Gaza så de kan befrias från Hamas kedjor och börja njuta av ett liv i säkerhet, välstånd och välmående, för israeler som kan leva ett liv i säkerhet, och för omvärlden som äntligen inte behöver donera miljarder varje år som omgående stjäls av Hamas och omsätts i vapen medan Gazaborna lider. Alla vinner.

I alla konflikter vinner man genom att vinna, medan motparten förlorar. Punkt slut. Det gäller fotbolls VM, det gäller Olympiska spelen, det gäller krig mellan nationer. En vinner, motparten förlorar och hela världen accepterar resultatet.

Alltså är det upp till Israel att ändra status quo, en gång för alla. Vad är det värsta som kan hända – fördömande från Margot Wallström? Det får man redan, alldeles oavsett fakta, sanning och sammanhang.

I det långa loppet är det faktiskt mer humant för alla inblandade med ett kort, oerhört intensivt men totalt, slutgiltigt krig som tar ut samtliga Hamasledare. Så att alla kan äntligen börja leva ett normalt liv.

Ett svenskt riksdagsparti som inte är på medmänsklighetens sida genom att stödja ett sådant agerande, det vill säga ett enda krig för att förhindra alla framtida krig och framtida lidande, är inte värt en enda röst. För om man röstar emot ett sådant förslag, röstar man istället på en fortsättning på status quo.

Det vill säga oändligt dödande, upprepade krig, och förlust för alla inblandade. Inte minst svenska skattebetalare som blöder pengar till rasistiska våldsorganisationer som Hamas och Socialdemokraternas ”kära systerparti” Fatah.

När ett barn inte är ett barn men ändå samtidigt ett barn – beroende på om det vankas röster och pengar

Onsdag, April 25th, 2018

Du påstår att du är 17 år men kan inte bevisa det för du saknar ID-handlingar som ens bevisar ditt namn. Ett politiskt beslut tas att du ändå ska få alla förmåner som vore du ett minderårigt barn. Beslutet tas av politiker som känner att de kan vinna röster genom beslutet.

Men du är förstås inget barn och vill självklart göra som alla andra i din ålder vill göra – du vill exempelvis kunna fritt besöka Systemet och handla. Du nekas naturligtvis att handla – för det har överkommits att du är ju minderårig, ditt utseende till trots.

kommer du tillbaka och påstår att du egentligen har fyllt 25 år och vill därför kunna handla på Systemet. Du nekas eftersom ditt ID inte går att styrka – vare sig din ålder, eller namn, eller ens födelseland i många fall.

samlar du ytterligare 8999 av dina kompisar, alla som av en händelse starka, muskulösa ”barn” av uteslutande manligt kön, som alla har samma krav. Ni skriker högt, bryter mot lagen, ingår allianser med principlösa riksdagsledamöter – och vips så får du både handla på Systembolaget som vuxen, och SAMTIDIGT får du gå kvar på högstadiet som minderårigt barn.

Du får dessutom stats- och kommunbidrag för att köpa din sprit på Systemet som vuxen (eftersom du inte har någon inkomst), sida vid sida med dina fortsatta studie- och barnbidrag som minderårigt barn där du läser på högstadiet.

Och ibland kommer du – och dina 8999 kompisar – lite sent till lektionerna eftersom det tar tid att raka av den envisa tjocka skäggstubben som magiskt växer där på kinden varje morgon. Trots att du och dina kompisar bara är barn.

Sverige, april 2018.

Val, september 2018.

Läs Per Gudmundsons artikel i ämnet – det gränslösa sveket.