Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Bekämpa terrorism – annars kommer terrorism att bekämpar dig. Intill döden.

Fredag, Juli 15th, 2016

Ursäkta om jag dryper av sarkasm just nu efter gårdagens fruktansvärda islamistiska terroristattack mot oskyldiga civila i Nice, Frankrike.

Många av offren var småbarn ute med sina föräldrar för att fira. Småbarn!

Jag vill inte missuppfattas som kallsinnig inför det hemska som har drabbat så många oskyldiga civila i Nice – de döda, de skadade, de familjer som fått sina liv slagna i spillror, myndigheterna på alla plan som fått ytterligare ett ohyggligt illdåd att hantera, samhället i stort, oskyldiga muslimer som nu per automatik kommer att betraktas med misstänksamhet av människor som inte kan och faktiskt av samhället har förbjudits att särskilja muslimer från islamister.

Men tänk: liknande attacker sker nästan dagligen i Israel, om än inte så ”framgångsrikt” tack vare israeliska polisers och militärers vaksamhet och hårdvunna erfarenhet av att korrekt hantera sådan terrorism.

Men när det gäller terrorism i Israel är Margot Wallström kritisk. Inte mot terroristerna, utan mot medlen som används för att hejda terroristerna.

låt oss nu använda Wallströms egen terminologi och tankesätt på gårdagens avskyvärda terrorattack i Nice, Frankrike:

  • Utomrättslig avrättning av muslimsk lastbilsförare som körde vilse på enkelriktad gata i Nice.
  • Margot Wallström borde kraftigt fördöma de rasistiska franska poliserna.
  • Poliserna behövde väl inte skjuta föraren för att döda, de kunde ha varnat honom och i värsta fall bara fått stopp på fordonet.
  • Det är ett tecken på förarens sociala utsatthet och utanförskap att han var så frånvarande bakom ratten att detta tragiska skedde.
  • Vi måste anstränger oss än mer för att säkerställa att förarens familj och vänner inte känner sig utpekade.
  • Vi måste mångfaldiga vår finansiella hjälp till förövarens familj när nu en inkomst fallit bort.
  • Vi behöver ge diplomatiskt erkännande till ISIS som ju kämpar för sitt oberoende från europeiska koloniala makter (t ex spanska bosättningar i det muslimska norra Afrika som Ceuta och Melilla – som vi alla vet är Spanien och Frankrike nära allierade)…
  • Etc etc etc.

Pinsamt när dina egna tankar kommer tillbaka och biter dig i baken, eller hur Margot Wallström?

Utebliven kritik bygger ett segregerat samhälle

Fredag, April 29th, 2016

Läs den utmärkta artikel i Sydsvenskan av Pernilla Ouis. Det handlar om den konsekvent uteblivna kritiken av fanatiska muslimer i Sverige.

Precis så är det.

Det segregerade samhället som vi tyvärr numera fått är inte ett resultat av att svenskar inte tycker om muslimska invandrare.

Det är ett resultat av att svenska medier och politiker konsekvent vägrat att underställa muslimska invandrare exakt samma krav som alla andra.

Att särbehandla samhällsgrupper utifrån etnicitet/religion är rasism. Kanske ett slags välmenande rasism, men rasism icke desto mindre. Och ett rasism med samma förödande resultat som den mest brutala former av öppen rasåtskillnad.

När det gäller rasism, är det inte avsikterna som räknas utan resultaten. Och resultaten är exakt likadana: segregering. Ett segregerat samhälle där vakuumet som lämnas av rädda och okunniga politiker och medier snabbt fylls av människor med dunkla motiv.

Islamisterna bland våra invandrare har tacksamt kapitaliserat på denna svaghet. Med vissa politikers och mediers ibland tysta, ofta aktiva, medgivande.

Slutresultatet är ett segregerat samhälle – men ett segregerat samhälle framkallat av islamister med ett rasistiskt, elitiskt perspektiv där medmänsklighet inte ryms.

Att inte våga kritisera ett samhällsgrupp just på grund av dess etnicitet/religion är alltid dömt att misslyckas. Visst är det våra oerhört svaga, principlösa politikers och mediers fel att de konsekvent vägrat utöva denna kritik – men de har faktiskt skrämts till tystnad av islamisterna.

Och där har vi adressen för vår kritik. De moderata muslimska samfunden som under en följd av år inte velat eller vågat öppet särskilja sig själva från islamisterna, extremisterna. Resultatet är att hela samhällsgrupper ställs utanför.

grund av utebliven kritik.

Kommer våra politiker och medier att dra lärdom av detta, ge det nödvändiga stödet till de muslimska samfunden och ta initiativet genom att såväl stödja de moderata krafterna och starkt kritisera fanatikerna? De moderata muslimska samfunden måste få se i praktiken att de får samhällets stöd, annars kommer de aldrig att våga ta fajten själva.

Det är upp till samhället – våra politiker och medier.

Och det hela börjar med rätten att utöva kritik. Inte på hela samhällsgrupper utan på dem som förtjänar det.

Öppet. Utan rädsla. Fullt beredd på de eventuella konfrontationer som kanske följer – och lika fullt övertygade om att de konfrontationer måste vinnas av det demokratiska samhället.

För det öppna samhällets demokratiska värderingar. Värderingar som utan åtskillnad, utan segregering, måste få tillämpas på alla i samhället.

Miljöpartiet: hopplösa klåpare eller målmedvetna ideologer?

Onsdag, April 20th, 2016

En stilla tanke i dessa tider av makaber underhållning levererad av Miljöpartiet:

Många analytiker säger – förmodligen med rätta – att Miljöpartiet inte har förstått något om antisemitism.

De har nog helt rätt – MP har inte förstått ens det allra minsta om antisemitism.

Men tänk om MP faktiskt HAR förstått allt om antisemitism?

Tänk om MP inte begår klavertramp efter klavertramp för att partiet består av en hoper idioter med ytterst begränsad tankeförmåga, det vill säga inte bara alkoholister och riksdagsledamöter som påstår att de har förvärvsarbetat sedan de var 12 år. Utan tänk om partiet istället till största del består av fokuserade, dedikerade och målmedvetna ideologer med en kristallklar agenda?

Tänk om partiets inställning är helt enkelt ”går det så går det – under ett enda år svalde Sverige utan större protest uppemot 200,000 migranter från mestadels muslimska länder, utan närmare identitetskontroll. Kanske Sverige också sväljer att vi är ett politiskt parti som vilket annat, ett parti som vill Sveriges bästa. Trots att vi går någon annans ärende”.

Vems ärende?

Tja – vi får väl räkna den höga proportion islamister som tycks sälla sig till detta fanatiska, våldsförhärligande och terrorismstödjande parti. Och de våldsmän och enväldshärskare som partiet visar en förkärlek för: Gaddafi, Abbas, Arafat, Erdogan, Nasrallah, Meshaal, Haniyeh, Barghouti. Mönstret är lika tydligt som det är bekymmersamt.

Och nej, trots att det i vår upplysta samhälle är rätt pinsamt att behöva skydda sig varenda gång man nämner något som innehåller bokstäverna I S L A samt M i nämnda ordning: min ståndpunkt är inte baserad på någon uppdiktad antipati mot religionen islam eller dess utövare, muslimer.

Min antipati – som även tycks delas av en stor majoritet bland svenska folket, i all synnerhet många svenska muslimer som har flytt islamistisk shariaterror – är riktad helt och hållet mot de våldsamma, demokratiföraktande, kvinnofientliga, antisemitiska, antikristna och förljugna fanatikerna som opponerar sig mot demokratins spelregler och den demokratiska världens kärnvärderingar.

Islamisterna, helt enkelt. Såväl shia som sunni.

Islamisternas favorittillhåll år 2016 verkar vara Miljöpartiet. Dags därför att rensa ut fanatikerna från partiet.

Med risk då att MP hamnar under riksdagsspärren. Alternativet är att partiet fortlever långt under anständighetsspärren.