En Påve som medvetet ignorerar judarna

Nyligen besökte Påven Franciskus Baghdad i Irak. Han verkar ha gjort det med avsikten att medvetet visa sina islamistiska överhuvuden att judarna inte är värda att ens nämna i artiga kretsar, än mindre att bjuda in till ekumeniska samtal. Påven Franciskus tycks sålunda vara den minst kristna av alla kristna påvar i mannaminne. Texten nedan […]